<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vinn eller forsvinn – datakvalitet er helt avgjørende for din virksomhet

Ifølge en undersøkelse gjort av det britiske Royal Mail Data Services sier 91 prosent av markedsførere at de har problemer med datakvalitet. Syv av ti selskaper i Storbritannia har mangelfull, unøyaktig eller utdatert informasjon om kundene sine. (1)

Disse tallene stemmer godt overens med de erfaringene vi har gjort oss i samtaler med markedsførere her hjemme i Norge. Sliter du med dårlig data, så vil dette også ofte gå ut over den servicen du kan tilby dine kunder.

Lav datakvalitet gir dårlig kundeservice og lav kundelojalitet.


EUs nye personvernforordning, GDPR, hever listen for hvordan persondata håndteres og sørger for at datakvalitet nå er viktigere enn noen gang tidligere.

Høy datakvalitet er ikke lenger noe som er kjekt å ha, men et forretningsmessig og juridisk krav. I tillegg kan kvaliteten på dine data diktere om prosjekter lykkes eller feiler.

I denne artikkelen ser vi på hvordan:

1.  Ustrukturerte data er mer utsatt for cyberangrep
2.  Usikrede data kan koste deg en formue
3.  GDPR er en sjanse til å bygge mer bærekraftige kundeforhold
4. Høy datakvalitet gir økte inntekter og nye vekstmuligheter
5.  Kvalitetsdata er en strategisk ressurs for selskapet ditt

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

gdpr-bisnode

85 prosent av all lagret data er overflødig

Implementeringen av GDPR betyr at selskaper nå må kunne bevise at de håndterer persondata i henhold til regelverket, samt at:

1.  Informasjonen man sitter på er oppdatert og nøyaktig
2.  De har hjemmel eller samtykke til å lagre persondata
3.  Data ved en forespørsel kan utleveres eller slettes på en sikker måte

Undersøkelser viser at om lag 85 prosent av data lagret av selskaper i dag er overflødig, triviell eller foreldet. (2)

85 prosent av data lagret er overflødig, triviell eller foreldet.

New call-to-actionUstrukturerte data er mer utsatt for cyberangrep

Før årtusenskiftet ville 85 prosent ha blitt ansett som en ubetydelig mengde, men i takt med at verden blir mer og mer digitalisert produseres det også betydelig større mengder informasjon.

Les også: Er du klar over det store potensialet som ligger i dine Master Data?

90 prosent av alle data i verden har blitt produsert i løpet av kun de to siste årene, og eksperter spår at innen 2022 vil hele 93 prosent av all informasjon i det digitale landskapet være ustrukturert. (3)

Disse dataene ligger som oftest lagret i selskapsdokumenter, PDF-filer, Excel-ark og eposter. Derfor er denne informasjonen mer utsatt for cyberangrep sammenlignet med strukturerte data, som vanligvis har et høyere nivå av kryptering og sikkerhet.

71 prosent vet ikke hvordan de skal beskytte seg

Den vanligste årsaken til at selskaper sliter med å beskytte ustrukturerte data er enkelt og greit at de ikke greier å håndtere dem på en god måte. I enkelte tilfeller har de ikke engang oversikt over hva slags informasjon filer inneholder, eller hvem som har tilgang til dem.

personlige-data-bisnode

Urovekkende nok sier hele 71 prosent av selskapene at de ikke vet hvordan de skal beskytte denne informasjonen mot tyveri og misbruk. (4)

71 prosent vet ikke hvordan de skal beskytte sine data mot tyveri og misbruk.


Dette tatt i betraktning er det på ingen måte overraskende at hackere nå vender fokuset sitt mot ustrukturerte data, og i henhold til GDPR kan enhver datalekkasje straffes med store bøter.

Store deler av denne lagrede informasjonen vil trolig aldri bli brukt av selskapet, og sannsynligvis er den utdatert eller mangelfull. For deg som er bedriftseier eller leder i et selskap er det helt avgjørende å identifisere ustrukturerte data og avgjøre hvilken informasjon som kan brukes og ikke.

Et organisert datalagringssystem er alfa og omega.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

Usikrede data kan koste deg en formue

All informasjon du lagrer må være korrekt sikret og beskyttet. Hvis ikke står bedriften din utsatt til for insiderangrep og datatyveri.

Jo bedre innsikt du har i ditt selskaps data, jo mer kontroll har du over dem. Resultatet av god kontroll er mer effektiv datahåndtering og redusert risiko for misbruk.

I henhold til GDPR må også nøyaktigheten på alle persondata være sikret og beskyttet. Dette gjelder ikke bare ustrukturerte data, men alle data.

Alle «usynlige» filer som er lagret rundt omkring i selskapet, inkludert pass- og kredittkortinformasjon, kan koste deg en formue dersom de ikke håndteres korrekt eller slettes ved forespørsel.


Uavhengig av bedriftens størrelse bør du implementere en GDPR-plan (noe du forhåpentligvis allerede har gjort) og gi dine ansatte verktøyene de trenger for å finne, analysere, lagre og dele data på en kontrollert og sikker måte.

Ustrukturerte og uovervåkede data kan ikke lenger bli liggende og visne.

dekk-selge-bisnode

En sjanse til å bygge mer bærekraftige kundeforhold

Når alt kommer til alt handler ikke GDPR om å begrense kommunikasjon eller dele ut store bøter – det handler om å sette personen og kunden først.

Dersom du etterlever regelverket behøver ikke GDPR å være en byrde, det kan tvert i mot gi deg bedre kundeinnsikt og bidra positivt til virksomheten din.

GDPR kan gi deg bedre kundeinnsikt og bidra positivt til virksomheten din.


GDPR tvinger selskaper til å undersøke kostnadene knyttet til å samle og behandle persondata. Se på dette som en mulighet til å omstrukturere selskapets strategi for datahåndtering og til å øke kundeengasjementet.

Dette er en sjanse til å bygge sterkere og mer bærekraftige forhold med dine kunder, noe som igjen vil føre til høyere konvertering.

Utdaterte og dårlige data kan potensielt skade både ryktet og markedsføringsarbeidet ditt.

Kvalitetsdata er en strategisk ressurs for selskapet ditt

Faktisk viser en undersøkelse at så mye som 64 prosent av de spurte selskapene opplever at upresise og mangelfulle data hindrer dem i å kunne tilby en førsteklasses kundeopplevelse. (5)

datakvalitet-kundeservice-bisnode

I tillegg kan unøyaktig innsikt føre til kostbare feil som resulterer i tap av inntekter.

I motsetning til dette bidrar data av høy kvalitet til økte inntekter, nye vekstmuligheter, optimaliserte prosesser og reduserte driftskostnader.

Høy datakvalitet gir økte inntekter, nye vekstmuligheter, optimaliserte prosesser og reduserte driftskostnader.


Derfor bør du se på kvalitetsdata som en strategisk ressurs for selskapet ditt. Det er ditt ansvar å proaktivt håndtere, måle og overvåke data for å sikre etterlevelse av GDPR, og videre vekst i selskapet.

Bisnode hjelper deg med å sikre høy datakvalitet

Ved å rydde opp i databasen og oppdatere viktige områder kan du avdekke nye muligheter for vekst, og få et tydeligere bilde av din perfekte kunde. I tillegg vil du kunne utvikle, analysere og spore markedsaktivitetene dine med mye høyere presisjon.

Bisnode sitter på den nødvendige ekspertisen og teknologien for å få tilgang til, analysere og behandle dine data. Vi kan gjennomføre en grundig analyse av den nåværende tilstanden til dine data, og forsikre oss om at databasen er oppdatert og nøyaktig.

Våre spesialister vil identifisere duplikater, og gi deg en oversikt over potensielle muligheter. Vi kan i tillegg berike din eksisterende database med data fra Bisnode, for å optimalisere din virksomhet.

Er du klar for å ta de nødvendige stegene for å forbedre kvaliteten på dine data? Da kan Bisnode hjelpe deg.  Se våre løsninger for å sikre høy datakvalitet her. 

herik-og-arne-i-Bisnode-maskinlæring-AI

Ønsker du hjelp med å økt kvaliteten på dine data?

Kontakt Arne Rosness, rådgiver i Bisnode Norge. Mobil: 93 42 87 38. E-post: arne.rosness@bisnode.com 

Kildehenvisninger:
[1] http://www.information-age.com/will-poor-data-quality-jeopardise-gdpr-compliance-123464511/
[2] https://www.veritas.com/en/aa/news-releases/2016-03-15-veritas-global-databerg-report-finds-85-percent-of-stored-data
[3] http://www.bloomberg.com/enterprise/blog/developing-a-modern-data-management-strategy/
[4] https://www.sailpoint.com/market-pulse-survey/
[5] https://www.experianplc.com/media/news/2017/data-quality-issues-are-impacting-consumer-trust-and-perception/

New call-to-action

Motta våre nyeste blogginnlegg!