<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stoler du på informasjonen i kundedatabasen din?

Kundedatabase-Bisnode-datakvalitet

Inntil 70 prosent av informasjonen i norske bedrifters databaser er feil, viser tall fra Bisnode. Sannsynligheten er med andre ord stor for at også bedriften din har et stort forbedringspotensial.

Ta datasjekken – 7 viktige sjekkpunkter

Om du kjenner deg igjen i ett eller flere av de syv punktene under, kan årsaken ganske sikkert spores tilbake til dårlige kundedata:

 1. Jeg vet ikke hvordan jeg kan forutse kredittap blant kundene i min database.
 2. Svarfrekvensen på mine kampanjer er lav og avvisningsfrekvensen høy.
 3. Kundeservice finner ikke de kundene de søker etter i systemet.
 4. Jeg vet ikke hvilke data som er oppdatert sist.
 5. Mine kunder får feilsendt og uønsket reklame.
 6. Jeg har vanskeligheter med å identifisere potensielt kryss- og mersalg.
 7. Viktig kundeinfo savnes eller befinner seg i ulike systemer.

Paal-Skjellum-Bisnode-kundedata

Har du mye feil i kundedataene dine? En testvask finner feilene

De største feilene når det gjelder kundedata, og konsekvensene de medfører, er som regel ikke så synlige i ditt CRM-system. Kundene ser det derimot veldig godt. Er du i tvil om databasen din trenger en oppdatering, eller lurer du på hvilke muligheter som ligger i kundedataene? En testvask vil fortelle deg hvor bra eller dårlig det står til. På en enkel og rask måte vil den gi deg en oversikt over CRM-systemet sin tilstand, og ut ifra dette blir det lettere å se veien videre til god datakvalitet.

Rådgiver for Datakvalitet og CRM i Bisnode, Paal Skjellum (bildet), forteller at det finnes tjenester for å holde kundedata oppdatert gjennom vask, oppdatering såkalt «ajourhold» eller overvåking. – Du sender over dataelementer fra ditt CRM- eller økonomisystemet – som så «sjekkes» mot relevante, oppdaterte datakilder.

Les også: Inntil 40 prosent av CRM-dataene er feil. Har du kontroll på dine data?

Datakvalitet-Bisnode-Norge

4 sjekkpunkter avgjør kvaliteten på dataene dine

Skjellum lister opp fire avgjørende punkter for å sjekke om informasjonen fortsatt holder mål. Bisnode gjør en vurdering av:

 1. Dataenes korrekthet: Du får verifisert eksisterende data.
 2. Dataenes kompletthet: Du får påført manglende data.
 3. Dataenes tidsriktighet: Du får oppdatert historiske data.
 4. Dataenes konsistens: Du får lik datastruktur og fonetikk på egne data.

 – Resultatet blir at man enkelt kan finne ut hvor mange av kundene som har endret informasjon, og hvilke elementer som bør oppdateres i kundedatabasen. Når dette er på plass er det utrolig mye innsikt vi kan påføre på individnivå i tillegg til de viktige kontaktdataene som nå er korrekte.

Løpende ajourhold holder dataene i form

Løsningen er med andre ord oppdaterte, korrekte kundedata. Det finnes tjenester som holder kundedata oppdaterte gjennom vask, ajourhold eller overvåking og det finnes også oppslagsløsninger som enkelt benyttes som en integrert del i egne registreringsløsninger på nettsiden. En slik løsning sikrer kvalitet i nye kundedata som legges inn av sluttkunden selv.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

kvalitet-data-bisnode

Visste du at 360 nordmenn endrer sitt navn hver dag?

Skjellum foreskriver én eneste løsning for å holde orden på databasen. – Én ting er helt sikkert. Datakvaliteten vil aldri kunne være 100 prosent. I løpet av  én dag har nær 2.000 personer flyttet, 115 personer dødd og 360 personer har endret navn. Kvaliteten synker raskt og det å vaske om og om igjen er ingen god løsning. Kontinuerlig ajourhold er løsningen.

Korrekte data gir bedre kundepleie og økt salg

Ajourhold sørger for at dine data er mest mulig «shipshape», slik at du kan identifisere, rekruttere, utvikle, beholde og gjenvinne kunder. For å gjøre dette enkelt og effektivt må man ha kontroll over det som er i kundebasen, det som legges inn i den, og det som kommer i retur – i ett og samme system. Når dette er på plass åpner det seg en spennende verden av innsiktsdata som kan påføres, disse vil skape rom for relevant kundedialog og predikere kundeadferd.

Sjekkliste - 5 dataelementer som øker verdien av ditt CRM-system

Motta våre nyeste blogginnlegg!