<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundebasen din er nøkkelen til gjensalg og økt salg

– En bedrifts største verdi og aktiva er kundebasen, fastslår Paal Skjellum, rådgiver i Bisnode. – Bare gode kundedata er gode beslutningsgrunnlag. I kundebasen ligger mulighetene for gjensalg og mersalg.

Paal-Skjellum.jpgKvalitetsdata er en forutsetning

– Vi vil løse kundenes utfordringer, sier Skjellum. – Ganske enkelt fordi våre kunders fremtidige utfordringer også er våre. Skal en bedrift oppnå god kommunikasjon med kundene sine, må det være kvalitet i de dataene man bruker. Da kan du vinne kunder tilbake, og ikke minst ligger det utrolige muligheter for innsikt: Hvem er mine kunder, hva er potensialene, og hvor kan jeg lettest selge mer? Ingenting er mer lønnsomt enn fornøyde kunder.

Datakvaliteten rammes fordi:

  1. Første gangs registrering ofte er feil eller mangelfull.
  2. Endringer ikke blir fanget opp.

Visste du at 60-70 personer bytter adresse hver dag

Bare i løpet av én time bytter 60-70 personer adresse i Norge – og fem personer dør. Det vil derfor alltid være feil på grunn av endringer, noe som fører til at fakturaer, salgsbrev og annen informasjon ikke kommer frem til mottakeren.

Et helhetlig kundebilde er viktig

Selskaper har ofte flere databaser som ikke alltid snakker så godt sammen. Det å ha et enhetlig kundebilde er viktig, og kommer til å bli viktigere – fordi det gir innsikten av det totale kundebildet.

Et eksempel: Noen måneder etter at en mann hadde kjøpt ny bil, fikk han tilbud om prøvekjøring av en ny, mindre modell av samme merke. I mellomtiden hadde han fått to andre brev som ønsket ham velkommen som kunde og som sa han bare kunne komme innom forhandleren dersom han lurte på noe.

Kvalitet og innsikt

– Isolert sett er dette to gode kundekommunikasjoner, sier Paal Skjellum. – Men siden kampanjene kom fra to ulike databaser som ikke snakket sammen, ble dette bare en dårlig kundeopplevelse. Kort sagt: Kvalitet i informasjon og innsikt i kundebildet er helt nødvendig.

– Hvordan mener du utfordringene med kundedata best kan løses?

– Kundedata vil alltid forandre seg over tid og trenger ajourhold. Enten vi snakker om flytting, dødsfall og reservasjoner, eller det å få frem og se hele kundebildet. Våre kunder skal bruke sin tid på å selge til og pleie sine kunder best mulig.

”Ship shape” data

– Hva er Bisnodes viktigste oppgave?
– Å sørge for at kundenes data er mest mulig ”ship shape”, slik at man kan identifisere, rekruttere, utvikle, beholde og gjenvinne kunder. For å gjøre dette på en enkel og effektiv måte, må en ha kontroll over det som er i databasen, det som legges inn i den og det som kommer i retur – i ett og samme system. Vi kaller det å ”hermetisere” data, og vi har en løsning som gjør dette. Vi har selvfølgelig også tjenester for å holde kundedata oppdatert gjennom vask eller overvåking, en oppslagsløsning som sikrer kvalitet i nye kundedata som legges inn (Pre-Match) – og en løsning som oppdaterer og legger på plass mest mulig informasjon der du får returer.

Når Bisnode har gjennomført en vask, kan datakvaliteten regnes ut i prosent – og man kan også angi nivåøkningen i kundens database. Én ting er likevel sikkert: Datakvaliteten vil aldri være 100 prosent. Bare etter én uke synker kvaliteten, og enda mer etter én måned. Å vaske om og om igjen er ingen god løsning. Løsningen er kontinuerlig ajourhold.

Ønsker å bli utfordret

– Hva mener du kjennetegner en god kunde for Bisnode?
– En kunde som tenker helhetlig datakvalitet. Som jobber systematisk og stadig ønsker å bli bedre på sin arena. Å være nytenkende og å utfordre oss som leverandør er veldig viktig – og gir ofte et godt og langt samarbeid.

Slik finner du best nye, lønnsomme kunder

– Hvordan skal Bisnode-kundene best finne nye, lønnsomme prospekter?
– Det er flere måter å identifisere nye, potensielle kunder på. Sammen med våre kolleger i Bisnode kan vi utarbeide analyser for å få innsikt om i kunders marked og nye prospekter. Dette gjøres ved at kundens egne data kombineres med våre data. Resultatet kan for eksempel være en segmenteringsmodell for uttrekk av prospekter til fremtidige kampanjer. Vi har mulighet til å segmentere på en rekke variabler, både innen privat og næring. Geografiske variabler, inntekt, familiestruktur, bolig, regnskap osv.

En testvask gir deg oversikten

– De største feilene når det gjelder datakvalitet, og konsekvensene dette medfører, er som regel ikke så synlige for oss, sier Skjellum. – Kundene ser det derimot veldig godt. Er man i tvil om databasen trenger oppdatering, eller lurer på hvilke muligheter som ligger i kundedataene: Gjennomfør en testvask. En testvask vil på en enkel og rask måte gi en oversikt over tilstanden i kundebasen, og ut ifra dette kan vi anbefale veien videre til god datakvalitet.

Mer Informasjon? Vennligst kontakt:

Paal Skjellum
Rådgiver i Bisnode Norge AS
Mobil: 920 15 893
E-post: paal.skjellum@Bisnode.no

Motta våre nyeste blogginnlegg!