<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvor mange personer flytter i Norge i løpet av ett år?

Hver måned presenterer vi et spørsmål som har betydning for deg som ønsker å snakke med de riktige kundene til rett tid og med et relevant budskap.

Denne måneden tar vi for oss mobiliteten til det norske folk. Hvem er de som flytter og hvor flytter de? Har du kontroll på de som har flyttet i kunderegisteret ditt?

Rekordhøy flytteaktivitet – hver syvende person flytter

En av syv innbyggere i Norge flyttet i 2012, tilsammen 668.100 personer.

Flyttinger innenfor kommunene utgjorde 8,7 prosent av folketallet, med i alt 437 800 flyttinger. Flyttinger mellom norske kommuner utgjorde 4,6 prosent av folketallet og utgjorde 230 300 flyttinger. Fra og til utlandet var det henholdsvis 78.550 innflyttinger og 31.200 utflyttinger.

datakvalitet - Bisnode

Ditt kundegrunnlag er i stadig endring

For deg betyr dette at ditt kundegrunnlag er i stadig endring. Dersom du gjennomfører aktiviteter mot dine kunder uten at adressen er oppdatert medfører dette store, unødige kostnader.

I tillegg er kunnskap om hvem som flytter, hvor de flytter og hva som kjennetegner disse viktig informasjon som resulterer i salgsmuligheter du kan utnytte. Bare tenk på hvor mye ditt eget forbruksmønster endret seg sist gang du selv flyttet.

Bisnode hjelper deg i forhold til de utfordringer og muligheter som oppstår når dine kunder flytter.

Ønsker du bedre kvalitet på dine kundedata?

Vennligst kontakt Arne Rosness. Tlf.: 934 28 738. E-post: arne.rosness@bisnode.com

Les også:

10 gode råd for å øke kvaliteten på dine kundedata

Motta våre nyeste blogginnlegg!