<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er du og kundedataene dine klare for Elhub?

Elhub er det nye dataknutepunktet som skal samle alt av informasjon om norske strømkunder på ett sted. Elhub driftes av Statnett.

 

Sebastian-Kulsveen Bisnode Sebastian Kulsveen i Bisnode er en av våre eksperter på Elhub.

Vask kundedataene dine nå

Alle kraftselskaper må levere sine kundedata til Elhub. For at dataene skal være av optimal kvalitet, må dataene vaskes og forbedres. Dette kan Bisnode levere. En felles database for kraftbransjen betyr at det vil være muligheter for umiddelbar tilgang til dine kunders forbruk uavhengig av lokasjon. Det vil også effektivisere kundebehandling i form av behandlingstid og gi nøyaktighet ved leverandørbytter og fakturering.

Utnytt dataene optimalt

Data er lønnsomme muligheter. Korrekte kundedata gir deg verdifull innsikt i dine kunders atferd og kjennetegn. Det første steget for å utnytte dine kundedata optimalt, er en oppdatering av kundedatabasen.

Slik hjelper vi deg:

 1. Vi har en egen prosjektgruppe som spesialiserer seg på Elhub, og du får egen kontaktperson som du kan forholde deg til hele tiden
 2. Vi er bindeledd mellom systemleverandør og deg
 3. Vi gir deg et velprøvd regelsett ved eksport og import av data
 4. Vi endrer ingenting i din base, men markerer feil og mangler slik at du kan velge hvilken data du vil bruke

Les også: Slik forbereder Alta Kraftlag seg til Elhub

elhub-bisnode

Dette kan Bisnode påføre:

 1. Dubletter
 2. Døde
 3. Flyttinger
 4. Manglende navn, adresser og telefonnummer
 5. Fødselsdato
 6. Eiendomsinformasjon
 7. Identifikator på hver kunde som kan hjelpe deg ved senere oppdatering

Store muligheter venter på deg

Når dine data er korrekte og oppdaterte, kan du utvikle ditt kundearbeid videre. Med dine egne kundedata som utgangspunkt, kan Bisnode påføre variabler både for privatpersoner og bedrifter. Dette gjør det enklere for deg å selge mer til eksisterende kunder, finne nye kunder og å redusere kredittrisiko. Når din data er korrekt og oppdatert, slik at vi kan identifisere kundene, vil det være muligheter for å påføre ytterligere informasjon. Vi kaller det innsikt.

Kontakt oss slik at vi kan oppdatere dataene dine

Kontakt Sebastian Kulsveen i Bisnode. Tlf.: +47 45 43 20 00. E-Post: Sebastian.Kulsveen@bisnode.no 

Motta våre nyeste blogginnlegg!