<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alta Kraftlag forbereder seg til Elhub – i nært samarbeid med Bisnode

– Bisnode var den leverandøren som ga oss mest detaljert informasjon i innledende fase. Dette ga oss følelsen av å bli ivaretatt på en god måte, sier Silje Ingebrigtsen, ansvarlig for Elhub-prosjektet i Alta Kraftlag.

 

Merethe-Straumsnes-Bisnode Merethe Straumsnes, prosjektleder for Elhub i Bisnode.

Prosjektgruppe med god innsikt i bransjen

At Bisnode også hadde etablert en egen prosjektgruppe som hadde god innsikt i kraftbransjen, gjorde at vi kunne få hjelp med bransje- og systemavhengige utfordringer, tilføyer Ingebrigtsen. Alta Kraftlag vil holde kontakten med Bisnode, for eventuelt flere oppdrag av samme type – eller løsninger som kan bidra til optimal bruk av kraftlagets kundebase.

Viktig å starte med datavask tidlig

Statnett anbefaler markedsaktørene å starte med datavask/heving av datakvaliteten så tidlig som mulig. I Statnetts milepæler for Elhub-prosjektet er vask av data og heving av datakvalitet stadig tilbakevendende krav til aktørene. God kontroll på kundedata gir fantastiske muligheter for økt effektivitet, reduserte kostnader og mersalg.

Sjekket mot Bisnodes database

Alta kraftlag ville være sikre på at det ikke kom noen overraskelser i form av manuelt arbeid og bestemte seg for å få oversikt over tilstanden til sin database. Både bedrifts- og personkunder ble grundig sjekket opp mot Bisnodes omfattende database.

Les også: Er du og kundedataene dine klare for Elhub?

elhub-bisnode

Én person å forholde seg til

Det var viktig for Alta Kraftlag å få påført riktig fødselsdato, døde og kunder som har flyttet til eller fra et målepunkt. Hos Bisnode fikk de kun én person å forholde seg til, som sammen med et internt team kunne forklare detaljert om prosessen og sørge for at import og eksport av filer fra Elwin gir smertefritt.

Fikk påført manglende info

Sammen med et regelsett fra Bisnode, basert på erfaringer fra tilsvarende oppdrag, bidro dette til at de fikk identifisert mange av sine kunder og påført mangelfull informasjon., Ingen data inn ble overskrevet i vask – verifiseringer, endringer og påføring av dataene ble lagt i egne kolonner i returfilen.

Positivt, men krevende

Alta Kraftlag presiserer at de er positive til Elhub-prosjektet fordi dette er første skritt mot en modernisering som forenkler avregning og markedsprosesser. De mener imidlertid at det er krevende å opprettholde den kvaliteten på data som er nødvendig. En felles datahub vil kreve at alle til enhver tid har god kontroll på de dataene som skal benyttes. Det vil være en krevende jobb å forberede og opprettholde kvaliteten over tid, men Alta Kraftlag er godt i gang.

Gjør som Alta Kraftlag

En dataoppdatering er første skritt mot optimale kundedata. Med påkrevet eiendomsinformasjon og fødselsnummer, er det avgjørende at kundedataene er av optimal kvalitet. God datakvalitet inn betyr god datakvalitet ut.

Kontakt oss slik at vi kan oppdatere dataene dine

Kontakt Merethe Straumsnes i Bisnode. Tlf.: 918 06 651. E-Post: merethe.straumsnes@bisnode.no

Motta våre nyeste blogginnlegg!