<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Telefonsalg: Nye regler begrenser dialogen med egne kunder

Foreslår endringer i markedsføringsloven: Nye regler for telefonsalg varsler begrensninger i muligheten til å kontakte egne privatkunder.


Therese-Fevang-personvern-200-Bisnode - Nye regler kan begrense salg til egne kunder, sier Therese Fevang.

Strengere regler

Regjeringen har sendt på høring et lovforslag som innebærer innstramminger i mulighetene for bruk av telefonen som markedsføringskanal. Bisnode er bekymret for at dette kan innebære en alvorlig svekkelse for våre kunders muligheter til å drive med telefonsalg og kundeservice mot privatkunder.

Nye regler for vask mot reservasjonsregisteret

Hensikten med de foreslåtte endringene er å bedre forbrukernes stilling i forbindelse med telefonsalg, og departementet varsler om økt plikt til å vaske mot reservasjonsregisteret også før henvendelser til egne kunder. Konkret innebærer dette at de næringsdrivende fremover ikke kan sende markedsføringshenvendelser til sine kunder, med mindre kundene har anmodet om å bli kontaktet.

telefonsalg-mann-250-e1445347438701.jpg

De useriøse aktørene ødelegger

Mer enn to millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg, men så mange som sju av ti opplyser at de likevel har blitt oppringt, viser en Sifo-rapport som blant annet danner grunnlaget for de foreslåtte innstrammingene.
– Det er dessverre et faktum at de useriøse aktørene på markedet ødelegger for de andre, poengterer Therese Fevang, advokat i Bisnode. Vårt inntrykk er at de aller fleste næringsdrivende etterlever dagens regelverk og respekterer reservasjonene.

Nye forslag fjerner ikke problemet

Bisnodes oppfatning er at våre kunder er ute etter de potensielle kundene som ønsker å bli kontaktet pr. telefon, og kun disse bør bli kontaktet med tanke på salg av en vare eller tjeneste. Det er hverken i de næringsdrivendes eller forbrukerens interesse at forbrukere blir ringt opp dersom de ikke er interessert eller mottakelig for salgsbudskap. Men det forslaget som nå fremmes er å gå for langt og treffer i liten grad det som er problemet, mener Fevang.

Begrenser dialog og markedsføring til egne kunder

– Det forslaget som nå er fremmet vil klart sette begrensninger for mange av våre kunder som kjøper kontaktdata av oss, sier Therese Fevang. – Nye og utvidede krav til å vaske mot reservasjonsregisteret vil helt klart kunne begrense bedriftenes muligheter for salg og markedsføring av egne produkter til egne kunder.

Hvor går grensen mellom lovlig kundeservice og ulovlig markedsføring?

Bisnode-advokaten spør også hvor grensen i så fall skal trekkes mellom lovlig kundeservice og ulovlig markedsføring. Når kan en bank eller bilforhandler ringe opp en kunde man har? Hva innebærer egentlig et eksisterende kundeforhold?
– Dette må myndighetene klargjøre, mener Therese Fevang. – Næringslivet er avhengig av å ha dialog med sine kunder og kunne markedsføre sine produkter for å overleve. Hva som i så fall blir en lovlige henvendelse og hva som blir brudd på markedsføringsloven kan bli svært vanskelig i praksis å vite for våre kunder. Her må det i alle fall komme noen klarere og mer praktiske regler for å sikre at den enkelte aktør er innenfor regelverket.

Må være tidsbegrenset

– Blir det ”vaskeplikt”, må iallfall fremtidige reservasjoner være tidsbegrenset, mener Bisnode. Det er praksis i en del andre land. En persons preferanse for å motta markedsføringsbudskap endres ut fra ulike livsfaser. Det at man reserverer seg i ung alder, betyr ikke nødvendigvis at man ønsker at dette skal vare resten livet. Bisnode ber derfor departementet om å utrede dette spørsmålet nærmere og da gjerne sett sammen med hvordan man skal sikre god og relevant informasjon til forbrukeren om innhold og konsekvens av reservasjonen i Det sentrale reservasjonsregisteret.

Bisnode-informasjon skal brukes korrekt

– Alt vi selger av kontaktdata skal selvfølgelig brukes i henhold til personvern og markedsføringsloven, presiserer Fevang. – Bisnode skal levere god datakvalitet til kundene og sikre at informasjonen vår ikke misbrukes på noen som helst måte, understreker Bisnode-advokaten.

Telefonsalg kan føre til bot

Selskaper og frivillige organisasjoner må i større grad respektere folks ønske om ikke å bli ringt opp av telefonselgere, skriver Forbrukerombudet i sin høringsuttalelse om samme tema. Ombudet har nå sendt inn en høringsuttalelse som støtter regjeringens forslag til innstramming av regelverket. Regjeringen mener at forbrukernes reservasjon i større grad må respekteres. Å ringe opp en forbruker uten å sjekke om vedkommende har reservert seg, vil således kunne føre til bot.

Øvrige endringer som ligger i forslaget

  • Et samtykke kan kun gis direkte til èn enkelt aktør. Noe som innebærer at generering av ”leads” slik vi kjenner det i dag blir ulovlig.
  • Samtykke/mottatt anmodning for oppringing i kundeforhold dersom de har reservert seg i Det sentrale reservasjonsregisteret.
  • Viderefører unntakene for frivillige organisasjoner.
  • Presiserer ellers at reglene om telefonsalg gjelder likt for næringsdrivende og frivillige organisasjoner.
  • Presiserer informasjonsplikt ved telefonhenvendelser.
  • Innfører en plikt til å registrere numre som blir brukt til telefonsalg slik at dette blir søkbart i nummeropplysningstjenestene.

Kontaktinformasjon: Therese Fevang. Mobil: 952 95 744. E-Post: therese.fevang@bisnode.no


Dette er Bisnode:
Bisnode er Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon. I Norge er vi 250 personer som hjelper foretak med å øke lønnsomheten.

Dette er noe av det Bisnode kan hjelpe deg med:

Salg: Bruk tiden på betalingsdyktige kunder. Vi finner dem for deg.
Lønnsomhet: Finn nye, lønnsomme kunder.
Unngå tap: Kredittsjekk kundene.
Kunder: Lær å kjenne dine kunder bedre. Økt kundekunnskap er økt salg.
Sjekk leverandørene: Er de pålitelige?
Nye leverandører: Vi finner de solide.
Konkurrentanalyse: Sjekk hvordan dine konkurrenter gjør det.
Verifisering: Vi kan identifisere og bekrefte identiteten til alle dine kunder.
Rating: Hvem er i ferd med å gå konkurs?
Kontaktdata: Har du korrekte, oppdaterte data på kundene dine?
Dialogmarkedsføring: Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Motta våre nyeste blogginnlegg!