<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Norges største nettbutikk øker salget – uten økt risiko

– Bisnode har utviklet et nytt ekspert scorekort som er bedre tilpasset vår kundegruppe enn det tidligere standard scorekortet vi benyttet. Dermed kan vi si ”ja” til flere kunder, noe som passer godt til vår målsetting om å nå én million kjøpende kunder i 2015, forteller Anniken Nordmo i Komplett Group.

Økt salg – samme risiko

Anniken Nordmo er leder for konsumentfinansiering og betalingsløsninger i Komplett Group. Hun ser frem til at det nye scorekortet bli implementert, slik at Komplett.no og MPX.no kan godkjenne langt flere kredittforespørsler.

Bisnode økt salg kredittsjekk

– Vel å merke til samme risiko som tidligere, understreker Nordmo. – Mer salg betyr at vi tjener mer penger, enkelt og greit. Løsningen fra Bisnode er helautomatisk, og det gjøres ingen manuell forespørsel. Dette er et viktig poeng for oss. Scorekortet gjør hele jobben.

Selger mye på kreditt

– Med vårt produktutvalg selger vi mye på kreditt, og et godt scorekort er derfor svært viktig for oss, poengterer Anniken Nordmo. – Mange kunder er i etableringsfasen og vil gjerne anskaffe seg det de ønsker seg innen data og elektronikk raskt, og da kan kredittkjøp være et interessant tilbud. Litt om Bisnodes scorekort: Dette er tredje generasjon scorekort, og prediksjonsevnen er vesentlig forbedret, samtidig som en større del av den norske befolkningen nå tildeles score. Scorekortet predikerer, som tidligere versjoner, risikoen for at en person innen 12 måneder skal få en betalingsanmerkning. Scoren går fra 1 til 100 poeng, med 1 som dårligste score.

Ledende aktør innen netthandel

Komplett.no, som er Norges største nettbutikk, ble etablert allerede i 1996. Komplett.no tilbyr et bredt produktutvalg innenfor datakomponenter, data, forbrukerelektronikk og hjem/fritidsprodukter – til alle kundesegmenter under egne brands og merkevarer. Komplett Group er en ledende aktør innen netthandel, med totalt 10 nettbutikker i Skandinavia.– Vi har nettopp kjøpt en større aktør i Sverige, forteller Anniken Nordmo, som jobber ved hovedkontoret i Sandefjord sammen med omkring 350 andre kolleger. Med kontorene i Sverige og Danmark teller Komplett Group rundt 600 ansatte.

Eneste ledd mellom produsenter og kunder

Komplett Group skal være det eneste leddet mellom produsenter og kunder. Dette gir en effektiv driftsmodell og bidrar til at Komplett Groups nettbutikker kan operere lønnsomt og tilby konkurransedyktige priser. Komplett Groups nettbutikker selger til sluttkunder, bedrifter, offentlige virksomheter og forhandlere.

10 kjappe spørsmål til Anniken Nordmo i Komplett Group

1. Hvilke utfordringer for din bedrift ser du for deg i det kommende året?
– Det har vært mye Java-problematikk i forbindelse med Bank-ID og autensiering. Dette kan gjøre det vanskelig når våre kunder søker om forbrukslån, og for oss er det viktig å ha en helautomatisk og velfungerende prosess som gjør at kundene kan gjennomføre kjøpet raskt og enkelt. Generelt vil den sterke konkurransen på våre områder, ikke minst forbrukerelektronikk, fortsatt være en stor utfordring.

2. Hvordan mener du disse utfordringene best kan løses?
– Vi må finjustere oss, være på hugget og tilby riktige produkter og tjenester. Vi må gjøre det enklest mulig for kundene å handle på nettet, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

3. Hvor god mener du informasjonen om kundene er pr. i dag – på en skala fra 1 til 10?
– Jeg vil gi oss en 6’er. Vi kjenner ikke alle finansieringskundene våre veldig godt, men vi har likevel endel data som vi gjør oss god nytte av. Men vi kan bli bedre.

4. Hva mener du kjennetegner en god kunde?
– En god kunde er en som handler hos oss flere ganger i året – og analyser viser at kunder som kjøper på kreditt ofte er tilbakevendende kunder.

5. På hvilken måte finner dere nye, lønnsomme kunder i dag?
– Når det gjelder hjemmeelektronikk, markedsfører vi oss så å si bare på internett, men vi kjører også store reklamekampanjer på TV for å øke merkekjennskapen. Betalingsløsningene våre markedsføres på egne hjemmesider.

6. Hva kjennetegner bedriftens kredittpolicy? Hvordan minimeres risiko?
– Til nå har vi vært ganske strenge og har ikke hatt store tap. Basert på analyser gjort sammen med Bisnode, er vi nå åpne for å kunne ta noe høyere risiko, for dermed å øke salget. Basert på vår erfaring og den kunnskapen vi har om kundene våre, jobber vi hele tiden med å optimalisere scorekortene, slik at alle som bør få kreditt får det.

7. Hva er viktig ved valg av leverandør? Hva en god leverandør?
– Det er viktig at en leverandør forstår forretningen vår, og jobber tett på oss. En slik leverandør er presis i sin kommunikasjon, gir raske tilbakemeldinger og kommer med forslag til forbedringer.

8. Har dere tidligere benyttet onlinetjenester innen markeds-/kreditt-/produktinformasjon?
– Vi har benyttet Soliditet og Dun & Bradstreet siden 2005, og fortsetter nå med Bisnode.

9. Hva gjorde at dere har valgt å benytte Bisnodes tjenester?
– Fordi vi har hatt et godt samarbeid med forgjengerne Soliditet og Dun & Bradstreet i alle år, og har så langt vært fornøyd med kvaliteten på tjenestene vi har kjøpt.

10. Hvilke forventninger har dere til samarbeidet med Bisnode?
– Vi ser frem til at sammenslåingen gir et enda bredere produktspekter, som kan hjelpe oss å nå våre mål.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om Bisnode sine løsninger? Vennligst kontakt Kari Mette Almskog i Bisnode. Tlf.: 90 19 18 18.
E-post: kari-mette.almskog@bisnode.no

Bisnode er ledende innen business intelligence

• Stor analyseaktør i det norske markedet span
• Bred produktportefølje og best datatilfang.
• Unik sammenstilling av databaser.
• Best teknologisk plattform både for produksjon og samhandling med kundenes systemer.
• Kapasitet til å kunne jobbe samtidig med både kundedata og eksterne data.

Motta våre nyeste blogginnlegg!