<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Månedens D&B-land: USA. Lav handelsrisiko, men variable faktorer

I rapporten Country Risk Rating konstaterer Bisnode Dun & Bradstreet at det er lav risiko forbundet med handel i USA. Variable faktorer vil likevel kunne påvirke hele landets økonomi, både på godt og vondt. Utsiktene er stabile.

 

Eigil-Tarjem-Bisnode-200 – USA er på rett vei til å oppnå en fornuftig vekst, sier Eigil Arff Tarjem i Bisnode Dun & Bradstreet.

Handelsrisiko

Bisnode Dun & Bradstreet har nøkkelinformasjon om 230 millioner foretak i 214 land. Dette er informasjon som sikrer deg mot tap på utenlandske kunder og leverandører ved import/eksport. I tillegg gir rapportene for hvert land oversikt over økonomiske, politiske og handelsmessige forhold i landet.

Ett land under lupen hver måned

Hver måned analyserer Bisnode Dun & Bradstreet ett land spesielt. Månedens D&B-land i november er USA.

På rett vei mot fornuftig vekst

– Til tross for en nedbremsing i tredje kvartal, er USA fremdeles på rett vei til å oppnå en fornuftig vekst, sier Eigil Arff Tarjem i Bisnode Dun & Bradstreet. – Økonomien vil dra nytte av fallet i gassprisene gjennom økt privatforbruk.

Les også: 10 grunner til at norske foretak ikke satser globalt

Redusert global vekst kan dempe USAs eksport

– Om man ser redusert global vekst, vil dette kunne legge en demper på USAs eksport, noe som vil gjøre utfordringene med en sterk US dollar enda vanskeligere å hanskes med, kommenterer Eigil Arff Tarjem.Det forventes også stor usikkerhet i aksje- og valutamarkedet i forbindelse med Fed sin rentebeslutning. 

usa-handelsrisiko-200 Redusert global vekst vil kunne legge en demper på USAs eksport.

Økonomiske indikatorer og handelsmiljø

Bisnode Dun & Bradstreet har stått fast ved sin Country Risk Rating på DB2a denne måneden, ettersom USAs økonomi fortsetter å ekspandere i et moderat tempo. Dette moderate tempoet er resultatet av solide innenlandstall og en usikker verdensøkonomi.

1,5 prosent vekst i økonomien i 3. kvartal 2015

Tall fra ‘The Bureau of Economic Analysis’ viste at USAs økonomi vokste med 1,5% (sesongjustert for året) i Q3 2015, ned fra 3,9% i Q2 og 4,3% i Q3 2014. Vekstreduksjonen kom fra et drastisk fall i lagerinvesteringer, en av de mer usikre komponentene i økonomisk produksjon. Nettoeksport dro også veksten noe ned ettersom den sterke dollaren gjør handel med utlandet vanskeligere.

Les også: 7 lønnsomme svar for deg som vil tjene maksimalt på dine utenlandske kunder

Privat forbruk drar opp

På den positive siden dro privat forbruk videre opp, og Bisnode Dun & Bradstreet ser her videre vekst i de neste kvartalene. Disse utsiktene er basert på en stødig, videre vekst i det amerikanske arbeidsmarkedet.

Svake arbeidstall i september – et unntak?

Vi tror de svake arbeidstallene i september (kun 142.000 nye jobber) var et unntak og at veksten vil fortsette fremover. FEDs siste estimater for langsiktig (naturlig) arbeidsledighet i USA er 4 prosent. Selv om vi kun ser rundt 150.000 nye jobber skapt i måneden fremover, vil dette målet kunne bli nådd om rundt 10 måneder fra nå.

Bedre utsikter for offentlig sektor

Regjeringen i USA fortsetter å spytte penger inn i markedet, og var en viktig bidragsyter til veksten i BNP i Q3 2015. Dette er et nytt fenomen i USA – det er nemlig bare siden Q2 2015 at det offentlige har bidratt positivt til BNP i USA. Utsiktene for offentlig sektor har bedret seg vesentlig, og den 30. oktober ble det signert en avtale om gjeldstaket i USA, som eliminerer mulighetene for en stengning av det offentlige og amerikanske gjeldsforfallet frem til mars 2017. Dette fjerner altså all risiko forbundet med finanspolitikken i USA.

Økonomiske indikatorer

ny-usa-d-700 

handshake-200 Bisnode har nøkkelinformasjon om 230 millioner foretak.

Har du utenlandske kunder eller leverandører? Ønsker du å redusere risikoen?

 Vi har nøkkelinformasjon om 230 millioner foretak i 214 land. Dette er informasjonen du trenger for å sikre deg mot tap på utenlandske kunder og leverandører. I tillegg har vi Country Insight-rapporter på hvert land som gir deg oversikt over økonomiske, politiske og handelsmessige forhold i et land.

Motta våre nyeste blogginnlegg!