<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor alltid jakte etter nye kunder? Kunder du allerede har kan lønne seg bedre

List-management-prospects-540x265-1.jpg

I dag ligger fokus hos mange bedrifter på å få nye kunder og oppnå økt salg. Gjerne med kostbare kampanjer – med give-aways og andre lokkemidler. Bisnode anbefaler et annet og ofte mer lønnsomt alternativ: Få mer ut av de kundene du alt har - og øk kundelojaliteten.

Øk salget med ti prosent

Sven Arnestad og Jens Solberg i Bisnode advarer mot ensidig satsing på verving av nye kunder.
– Det er lettere å øke salget med ti prosent på sine eksisterende kunder enn å skaffe nye kunder, hevder de to ut fra sin lange erfaring i direktemarkedsføring. Og det kan være fem til ti ganger dyrere å få en ny kunde enn å beholde en du har.

Tilbyr spesialkompetanse

Å få mest mulig ut av den kundemassen man allerede har krever spesialkompetanse: – Vi kan styre og automatisere dette, basert på tilgjengelig informasjon, poengterer de to.
– Vi betjener både B2B, B2C og humanitære organisasjoner. Når vi får nye oppdragsgivere ”kler vi på” informasjon, slik at vi vet mest mulig om sluttkundene for å kunne utvikle effektiv kommunikasjon.

Utnytt potensialet

Mens Bisnode Credit sjekker kredittverdigheten, går Bisnode Analyse videre:
– Når man først har fått en kunde som er kredittverdig og betaler for seg, gjelder det å utnytte det potensialet denne kunden representerer. Dette gjør en mest effektivt ved å bearbeide kunden over tid, med riktig timing og frekvens – og ikke minst ved å være relevant til enhver tid. Dermed øker kundelojaliteten, understreker Jens Solberg.

Gjør det på kundens premisser

God timing er ikke bare å gjøre riktige ting til riktig tidspunkt – det må også gjøres på kundens premisser. For å maksimere effekten må en sette seg godt inn i kundens virkelighet, for å unngå å bruke pengene på feil tidspunkt. Et banalt eksempel: Har det snødd en tirsdag, virker en kampanje for hjulskift særdeles dårlig på følgende onsdag.

Fokus på bunnlinjen

Mens mange foretak i dag er mest opptatt av markedsandeler og kundetilfredshet, tenker Bisnode litt annerledes.
– Vi fokuserer mer på våre oppdragsgiveres bunnlinje, påpeker Sven Arnestad.
– Hva får man ut av kundemassen? Hvordan er kundenes gjenkjøp? Det er også betydelige forskjeller mellom ulike bransjer, noe vi tar konsekvensen av i vårt arbeid.

Hvordan kommunisere med en kunde?

Et par eksempler:
- Jo mer konkurranseutsatt bransje, desto mer bindende elementer bør legges til.
- Samme produkt bør presenteres ulikt for ulike grupper, f.eks. barnefamilier og single.
- Generelt: Ha en bevisst strategi for kundeoppfølging.

Eksisterende kunder ”glemmes”

Alle bedrifter skal ikke skjæres over én kam, men ikke sjelden ”glemmes” de eksisterende kundene. Selv kunder som har vært trofaste i en årrekke, får liten eller ingen oppfølging. Sven Arnestad nevner selvopplevde eksempler, og undrer seg over at ikke gode, faste kunder utnyttes bedre.
– Paradoksalt nok er det ofte slik at man hører mer fra konkurrerende leverandører, sier Sven Arnestad og avslutter med et sitat av den italienske filosofen Machiavelli:
– Har du noe godt å fortelle, så spre det!

Vil du vite mer om effektiv kundepleie?

Kontakt salgssjef Jens Solberg. Mobil: 934 28 754. E-post: jens.solberg@bisnode.no

 

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!