<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hjertesyke barn trenger hjelp! Bisnode hjelper med å finne hjelperne

– Et best mulig adressegrunnlag er viktig for oss, og vi har i dag ikke behov for å vurdere andre leverandører enn Bisnode, sier markedsrådgiver Bård Berger i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB). – Det avgjørende for oss er å nå de beste giverne ut fra demografiske data.


Hvert år blir det født mellom 500 og 600 barn med hjertefeil i Norge.

God historikk: En nøkkel til suksess

– FFHB har lykkes med en skreddersydd scoremodell fra Bisnode fordi de er en databasepartner med god historikk, poengterer Bisnode-rådgiver Staale O. Thorvik. – I tillegg har ProFundo vært en viktig bidragsyter som leverandør på humanitær giverbase.

Den mest utbredte lidelsen

“Det hainnle om å leve”, synger Kine Hellebust. Nettopp det handler det også om for hjertebarna. Hvert år blir det født mellom 500 og 600 barn med hjertefeil i Norge. Dette gjør det til den mest utbredte medfødte lidelsen i landet, forteller Berger. – FFHBs visjon er at alle hjertesyke barn skal ha gode liv, ikke bare de som er medlemmer i foreningen.

Det nytter å hjelpe: 90 prosent kan behandles

I Norge er det rundt 9.000 hjertebarn og unge under 18 år, og nesten dobbelt så mange over 18 år. Dette er den nest største kroniske barnesykdommen. Det positive er at 90 prosent kan behandles. Å få et hjertesykt barn kan endre hele familiesituasjonen. Det kan ofte føre til mange og lange sykehusopphold med mye usikkerhet om fremtiden. I FFHB får man hjelp og støtte fra foreldre i samme situasjon enten feilen er "liten" eller "stor". 

Bård-Berger-FFHB-220 Bård Berger i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).

Suksess kommer ikke av seg selv

FFHB har både faste og ikke faste givere. Konkurransen er hard. En rekke gode saker kjemper om de samme giverne. Som ansvarlig for alt inntektsbringende arbeid i foreningen, føler Bård Berger dette på pulsen.

– Våre suksesskriterier er blant annet et kvalitetssikret adressegrunnlag fra Bisnode og de demografiske dataene vi selv legger til, understreker Bård Berger. – Her er ProFundo og Reidun Hopen Aurebekk en god samarbeidspartner fordi de bistår med kontroll på vår giverbase – med aktiviteter, respons, innsamlingskampanjer og mottak av ajourholdte data fra Bisnode.

ProFundo – en viktig samarbeidspartner

– Vi jobber tett med et femtitalls organisasjoner og gjør mye kreativt arbeid og rådgivning i tillegg til tekniske løsninger – alt for å skaffe flest mulig givere til gode formål, forteller Reidun Hopen Aurebekk i ProFundo. – Målet er å finne de gode adressene som treffer best, og selve scoren gjøres av Bisnode. Det er helt tydelig at FFHB-modellen treffer, responsen er mye høyere enn forventet. Generelt sett er 5 prosent en veldig god respons på en ”kald” DM. ”Kald” betyr her at den som responderer ikke har hatt noe forhold til organisasjonen fra før. 

Reidun-Hopen-Aurebekk-ProFundo-220 Reidun Hopen Aurebekk i ProFundo.

Responsanalyse

I tillegg til å levere adressene har Bisnode foretatt en responsanalyse. Bisnode, ved Frode Olsen og hans kollegaer, har laget en scoremodell som inneholder all respons på relevante DM’er FFHB har gjort. En scoremodell rangerer tilgjengelige prospects ut i fra ønsket formål – som her var respons.

Må forstå hva folk er opptatt av

Hovedmålgruppen er de høyest scorede adressene. Responsanalysen avdekket blant annet at det ikke var signifikante forskjeller i forhold til hvor man bor.
– Jeg tror det er viktig å ha en forståelse av hva folk er opptatt av, sier Berger. – Verdier og det som gir mening i livet er annerledes i gruppen 60 pluss. Dette er det flere årsaker til.

Imponerende responstall på kampanjer

Ved å være tro mot scoremodellen, oppnådde FFHB 12,1 prosent i respons for Jule-DM i 2013 og 9,21 prosent i 2014. Totalt er det brukt ca 96.000 scorede adresser hvorav 34.000 i 2013 (de høyest scorede) og ca 62.000 (de nest høyest scorede). Dette er responstall som imponerer.

Kvinner 60 pluss er trofaste givere

At “seksti er det nye førti” er ingen floskel, men en opplevd sannhet. Gruppen mellom 60 og 70 år er mer oppgående enn noensinne, ikke minst med tanke på data og bruk av internett.
– Kvinner i denne gruppen er nok spesielt viktige å nå, avslutter markedsrådgiver Bård Berger i FFHB. – De er i større grad givere til vår sak.

Fakta om Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

FFHB er en landsomfattende interesseorganisasjon som ivaretar interessene for barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil, deres familier samt de familier som har mistet sitt hjertesyke barn.

Foreningens formål:

Å arbeide for å bedre hjertesyke barn og unge og deres families situasjon i samfunnet ved å:

  • Drive opplysende og rådgivende virksomhet overfor barn og unge, familien og samfunnet.
  • Virke som kontaktorgan overfor samfunnet.
  • Støtte og påvirke relevant helsepersonell i videre utdanning og forskning.
  • Følge opp familiens rettigheter i det offentlige.
  • Være en arena for nettverksbygging og sosiale aktiviteter.
  • Benytte likemannsarbeid til å gi støtte og hjelp til dem som lever med eller har mistet et hjertesykt barn.
  • Drive inntektsbringende virksomhet for å finansiere foreningens aktiviteter. 
Staale-220-Bisnode Staale O. Thorvik i Bisnode.

Om Staale O. Thorvik i Bisnode:

Staale O. Thorvik har blant annet ansvaret for en del humanitære organisasjoner – via samarbeidspartnere som ProFundo. Han har lært at en god dataaudit – den øvelsen Bisnode går igjennom før analysene starter – er basis for suksess og forståelse hos kunden. For å ta de smarte beslutningene, også på noe så vanskelig som respons – skal inputen til grunnlaget være kvalitetssikret. Det gjør Bisnode. Staale har vært rådgiver for flere analyseoppdrag hvor score er tema.

Staale har også lang erfaring med bruk av databaser i kampanjesammenheng. Som representant i Godkjent Callsenternemda – er han også en ressurs for TM-kanalen. Staale treffes i Bisnode på tlf. 934 28 741 eller e-post: staale.thorvik@bisnode.no

Motta våre nyeste blogginnlegg!