<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gode beslutninger må baseres på fakta – ikke magefølelse

– Netthandelen snur opp ned på hvordan selgerne og økonomiavdelingen i en bedrift forholder seg til hverandre, sier administrerende direktør Jon Slorer i Bisnode Norge. (Kilde: Intrum. Foto: Eva Rose Furmyr)

netthandel-orr

Innovasjon på nett

Tradisjonelt har det vært et skarpt skille mellom selgerne og økonomiavdelingen i bedriftene. Mens økonomiavdelingen ofte har vært opptatt av å redusere tap, har selgerne oppfattet kredittrestriksjoner som et hinder for å få salget i havn. Dette mener Bisnode-sjefen er i ferd med å endre seg på grunn av netthandelen.

Les også: Norges største nettbutikk øker salget – uten økt risiko

Eventyrlig vekst på netthandel

– Netthandelen i Norge har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og de ligger langt fremme med hensyn til å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Jeg tror mange andre bransjer kommer til å bli påvirket av den innovasjonen som foregår på nettet, sier Slorer. Mens mange bedrifter har ulik policy på når det skal gjennomføres en kredittsjekk av eksisterende eller potensielle kunder, foregår dette automatisk for selskaper som driver med e-handel.

Beslutninger Bisnode

Tar færre avgjørelser på magefølelse

Bisnode har virksomhet i 18 markeder og er en av Europas ledende leverandører av beslutningsstøtte. Totalt er det ca. 2.700 medarbeidere i organisasjonen. Selskapet hjelper kundene med å ta de riktige beslutningene. Det omfatter blant annet visualisering av beslutningsgrunnlaget, slik at mennesker kan basere seg mer på fakta enn magefølelse. I tillegg tilbyr selskapet forbedring av kundenes datavarehus, altså informasjonen i kundedatabasen, samt tjenester innenfor salgsprosesser.

Les også: Lyst på flere lønnsomme kunder – og økt salg?

kreditt-nyy

Kostbare salgsprosesser må brukes på de riktige kundene

– Innenfor B2B er det ofte lange og kostbare salgsprosesser. Hvis resultatet av prosessen blir et ikke-salg, medfører det høye salgskostnader, samtidig som innsatsen ikke genererer omsetning og avkastning. Så tidlig som mulig bør man unngå å bruke tid på feil kunder, for det er penger spart, sier han. Bisnode har derfor utviklet tjenester hvor bedriftene kan ta beslutninger på bakgrunn av kundenes atferd.

Les også: Bisnode minsker kredittrisikoen for Eika Gruppen

Økonomisk værvarsel gir deg et bedre beslutningsgrunnlag

– For tre år siden gjorde vi et valg om å satse på denne typen tjenester for å tilby et best mulig beslutningsgrunnlag, og vi tror enda mer på dette i dag, sier Slorer. Han forteller at fremtidens beslutningsgrunnlag for bedrifter som skal vurdere eksisterende og potensielle kunder, nesten blir som et værvarsel. – Vi kan ikke forutsi kredittverdigheten 100 prosent, men vi kan gi en veldig god prognose, sier han.

jon-fokus Jon Slorer, adm. dir. i Bisnode.

Slik finner du de gode betalerne

De statistiske modellene er blant annet basert på regnskapsopplysninger fra Brønnøysundregistrene, data fra Intrum Justitia og andre opplysninger som Bisnode har innhentet innenfor gjeldende regelverk. I tillegg kommer erfaringene som bedriftene selv har gjort med kundene. Slorer påpeker at Norge er blant landene hvor det er best registerinformasjon om personer og bedrifter. Modellen må jevnlig justeres ut fra erfaringer. Hvorfor ble den ene godkjente kunden en dårlig betaler, mens den gode betaleren ikke fikk kreditt?

Kreditt er smøremiddelet for handel

Slorer forteller at kreditt i lang tid har vært et smøremiddel for handel. Det var kanskje kjøpmannen på hjørnet som ville få varehandelen til å gli, samtidig som det var mye relasjoner inne i bildet. De ga kreditt til folk de kjente. Han mener at utfordringen blir å ta dette ut i en global verden, hvor handelen foregår over landegrensene. – I dag foregår handelen stort sett mellom
personer som ikke kjenner hverandre, sier han.

Les også: 10 gode råd for å øke kvaliteten på dine kundedata.

Menneskelige ressurser

Bisnode-sjefen påpeker at en manuell saksbehandling aldri vil bli overflødig. – Noen beslutninger innebærer en så stor risiko at de må tas av mennesker. Dessuten klarer ikke datamaskiner å oppfatte alle feil, derfor må det mennesker til for å oppfatte avvik og justere feil, sier han og fortsetter: – Samtidig er det ikke nødvendig å bruke menneskelige ressurser der man heller kan bruke en datamaskin.

Mer samhandling mellom kreditt og salg gir høyere marginer

Slorer mener at en samhandling mellom kreditt og salg kan øke topplinjen og samtidig gi bedre marginer. – Vi gjør dette spesielt innenfor e-handel og bank, men vi tror at flere bransjer vil komme etter. Det handler ikke bare om å redusere risikoen for tap, men å ta de riktige beslutningene om hvilke kunder som skal få hvilke betingelser. Men selvsagt er det potensielle kunder du aldri bør selge til på kreditt, og disse vil vi hjelpe til med å avdekke, sier han.

Kilde: Intrum Justitia. Hovedfoto: Eva Rose Furmyr

Hvem er Bisnode?

Bisnode er Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon. I Norge er vi 250 personer som hjelper foretak med å øke lønnsomheten.

Dette er noe av det Bisnode kan hjelpe deg med:

  • Salg: Bruk tiden på betalingsdyktige kunder.Vi finner de for deg.
  • Lønnsomhet: Finn nye, lønnsomme kunder.
  • Unngå tap: Kredittsjekk kundene.
  • Sjekk leverandørene: Er de pålitelige?
  • Nye leverandører: Vi finner de solide.
  • Konkurrentanalyse: Sjekk hvordan dine konkurrenter gjør det.
  • Verifisering: Vi kan identifisere og bekrefte identiteten til alle dine kunder.
  • Rating: Hvem er i ferd med å gå konkurs?

Vil du ha mer informasjon? Vennligst ring oss på 22 45 93 34.

Motta våre nyeste blogginnlegg!