<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tør du gjøre forretninger i disse landene?

Vurderer du å gjøre forretninger i Libya, Polen, Canada eller Japan, da bør du lese videre. I november-rapporten fra Bisnode Dun & Bradstreet har vi analysert disse fire landene.

 

Eigil-Tarjem-Bisnode-Bisnode Eigil Arff Tarjem, Major Account Manager & Leader Macro Market Insight, i Bisnode Dun & Bradstreet.

1. Libya med høyeste risikorating

Libya har Bisnode Dun & Bradstreets høyeste risikorating, og det er bortimot umulig å forutsi noe om fremtidige betalinger eller businessutvikling da landets infrastruktur har brutt sammen.

De største oljereservene

Libya sitter på de største beviste oljereservene i Afrika og opplever derfor at fallet i oljeprisen påvirker landets økonomi i meget stor grad. Den pågående borgerkrigen vil avgjøre hvilken retning landet vil ta fremover, både politisk og økonomisk.

Korrupsjon og kaos

Libya herjes av korrupsjon. Det nåværende kaoset i landet gjør skjulte betalinger og bestikkelser dagligdags, spesielt i strategiske sjekkpunkter. Man ser en økning av kidnappinger i landet, og spesielt etter at IS gjorde sitt inntog i landet har målene blitt utenlandske arbeidere i landet. Selv om man har lyktes i å lande en avtale i landet gjennom FN, er det omfattende pessimisme rundt denne avtalen, og man registrerer gnisninger fra begge sider av bordet. 

polen-235 Det er fare for at Polens rating kan bli nedjustert.

2. Polen er usikker

Utsiktene i Polen er usikre, og det er ikke usannsynlig at landets rating vil bli nedgradert i fremtiden. Det kan derfor være fornuftig å overvåke landet ved større transaksjoner. Polens rating er DB3A.

Positivt og negativt

Polen har en relativt ung befolkning etter europeisk standard – med et høyt utdanningsnivå. Fordi innenlandsøkonomien har tatt seg opp, klarer Polen nå å holde på flere av sine høyt utdannede enn tidligere. På den negative siden har Polen en utfordrende energisituasjon som er tungt avhengig av hydrokarboner og med Russland som leverandør.

Deflasjon i Polen

Polen opplever for øyeblikket deflasjon, om lag 0.9 prosent i 2015, men utsiktene ser ut til å reverseres fremover. Bisnode Dun & Bradstreet ser en inflasjon på 2.6 prosent allerede i 2018. Arbeidsledigheten i Polen er forholdsvis høy, om lag 9 prosent i 2015, men denne ser ut til å bedre seg til omkring 7.8 prosent i 2019.

3. Lav risiko i Canada

Lav risiko og stabil risiko, selv om landets eksponering mot oljesektoren kan påvirke fremtidige budsjetter, inflasjon og valuta. Canadas rating er DB2B.

Åpen økonomi

Canada er en åpen økonomi som søker å spre sine handels- og investeringspartnere, spesielt innenfor Eurosonen og i Asia. Canada nyter godt av at deres økonomi og logistikk er sterkt knyttet til USA, samt at de får gode handelsbetingelser gjennom North American Freetrade-avtalen.

Mot en stabil økning

Inflasjonen i Canada ligger rundt 1.2 prosent i 2015, og Bisnode Dun & Bradstreet sine utsikter peker mot en stabil økning på 2.2 prosent i 2019. Arbeidsledigheten er for øyeblikket rundt 6.8 prosent, og Dun & Bradstreet ser for seg at denne vil synke til 6.4 prosent i 2019.

Store muligheter

Det ligger store muligheter for handel i Canada ettersom man endelig ble enig om betingelsene rundt en ny handelsavtale, kalt Trans-Pacific Partnership. Dette er en omfattende handelsavtale som har som mål å redusere handelsbarrierer og fremme salg av varer og tjenester mellom medlemslandene (Australia, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, USA og Vietnam). Formalitetene rundt denne omfattende avtalen blir offentliggjort nå i november.

4. Japan med økt innenlandskonsum

Det ser sannsynlig ut med en kontrahering i tredje kvartal etter at eksterne motvinder veier tungt, men økt innenlandskonsum trekker opp. Japans rating: DB2D.

Best på kvalitet og kvantitet

Japan har lyktes med å fortsette sin produksjon av kjernekraft. Dette, og at landet er verdens fremste på leverandør kvalitet og kvantitet, kan påvirke landets økonomi positivt fremover. Det er likevel ingen tegn til at landets demografiske problem forbedres. Japan har fremdeles et fåtall kvinner i arbeid, sammenlignet med andre utviklede økonomier.

Avtale vil endre handelsbetingelsene

Japan er i likhet med Canada med på den nyopprettede Trans-Pacific Partnership-avtalen, som omfatter 40 prosent av verdens BNP og radikalt vil endre handelsbetingelsene for de involverte landene. Her åpner det seg betydelige handelsmuligheter. For japanske selskaper betyr dette spesielt mye for bilindustrien, ettersom at Japan gradvis har klart å eliminere USAs tariffer på disse importerte varene. Det motsatte vil skje i Japans jordbrukssektor, der man vil oppleve at Japan nå vil importere mer kjøtt og ris.

Har du utenlandske kunder eller leverandører? Ønsker du å redusere risikoen?

Vi har nøkkelinformasjon om 230 millioner foretak i 214 land. Dette er informasjonen du trenger for å sikre deg mot tap på utenlandske kunder og leverandører. I tillegg har vi Country Insight-rapporter på hvert land som gir deg oversikt over økonomiske, politiske og handelsmessige forhold i et land.

Kontakt oss her.

Motta våre nyeste blogginnlegg!