<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flyktningene trenger hjelp. Hjelpeorganisasjonene trenger lojale givere

En liten, druknet, fullt påkledd gutt på stranda. Et bilde som berørte oss og som brutalt fortalte om flyktningkatastrofen vi alle kjenner og føler. Bildet roper til oss. At vi bare hjelpe.

 

LAsse-Haraldsen-250 Rådgiver Lasse Haraldsen i Bisnode.

Kamp om oppmerksomheten

Hjelpeorganisasjonene kjemper innbyrdes om oppmerksomheten. Mange gode saker ber om støtte. Faktum er at responsen på deres innsamlingsaksjoner ofte er avhengig av mediedekningen.

Bisnode finner nye, gode givere

– Vår oppgave i Bisnode er å bidra med å finne nye, gode givere til hjelpeorganisasjonene . Og like viktig er det å hjelpe dem med at giverne blir lojale, trofaste givere over tid, sier rådgiver Lasse Haraldsen i Bisnode. Han har jobbet med hjelpeorganisasjonene siden 2003 og er Bisnodes fremste ekspert på området.

Naturlige Bisnode-kunder

– Bisnode samarbeider med de aller fleste humanitære og ideelle organisasjonene, både de store, kjente og de små, relativt ukjente, forteller Haraldsen. De store organisasjonene kjennetegnes av store giver- og medlemsdatabaser. De har hyppig kontakt med sine kundegrupper, noe som gjør dem til naturlige kunder for Bisnode.

Noen basistjenester fra Bisnode:

  • Àjourhold av kundedata – gir bedre datakvalitet i form av korrekte kontaktdata, med mulighet for tilførsel av informasjonsvariabler som kan gi bedre kundeinnsikt.
  • Oppslags- og registreringsløsning for å lette registrering av nye kunder, og som gjør at kontaktdata blir korrekte.
  • Prospektadresser til kampanjer, både postale og SMS.
  • Scoremodeller – rangerer tilgjengelige prospects ut i fra ønsket formål
  • Responsanalyser
  • Rådgivning

Les også: Slik skaffer Foreningen for hjertesyke barn nye givere

Flykning-jente-250-l

Viktig: Àjourhold av kundedata

– Dette er vår nummer 1-tjeneste, som bidrar til korrekte kundedata. I tillegg er registrering/oppslagsløsning, hvor man kun registrerer for eksempel navn og fødselsdato og andre opplysninger som hentes automatisk fra Bisnode, også et viktig verktøy for hjelpeorganisasjoner som ønsker å rekruttere nye kunder via for eksempel post eller SMS, sier Haraldsen.

SMS – en svært effektiv innsamlingskanal

SMS er i utgangspunktet en samtykkebasert kanal som ikke kan benyttes for å rekruttere nye kunder, men det er unntak for rene innsamlingsaksjoner. Dette betyr at man kan sende SMS for å be om pengebidrag også til personer som er reserverte mot all reklame og salg via telefon.

– Imidlertid unngår organisasjonene å sende SMS til TH-reserverte, fordi det kan skape støy ved at man ikke kjenner til unntaket for innsamlingsaksjoner, forklarer Lasse Haraldsen. TH betyr at man er reservert mot all reklame og salg på telefonen.

Les også: – Kundelojaliteten er død

SMS-kampanjer med umiddelbar respons

Det fantastiske med SMS-kampanjer er at responsen kommer umiddelbart. Etter 12-14 timer vet en hvordan det går. De som mottar SMS responderer raskt. Dessuten er kanalen veldig billig å benytte.

– Første gang jeg leverte grunnlag til SMS-kampanjer for våre kunder, var i 2003. Men første gang SMS ble benyttet i stor stil, med fantastisk respons, var under tsunamien i romjula 2004, forteller Bisnode-rådgiveren.

Seminar-Oslo-250 Husk miniseminar på Oslo Plaza hotel 24. september.

100.000 brev på Posten i morgen?

Katastrofer krever rask handling. 100.000 brev på Posten i morgen?
– Jada, det ordner vi, sier Lasse Haraldsen. I Bisnodes produksjonsanlegg i Grimstad tar dedikerte medarbeidere tak i kampanjen og klarer fristen dersom kunden har avtale om kriselager hos Bisnode. Her er alt klart til rask handling. Dette har de gjort før.

Og når det er litt bedre tidsfrist – enten det er kunder som ønsker enkle kampanjer i konvolutt, mer avanserte, manuelle kampanjer, netthandelsløsninger eller spesialiserte kundeservicemedarbeidere: Alt kan ordnes.

Miniseminar 24. september på Oslo Plaza: Donasjon - GiViaMobil

SMS-betaling er en av verdens mest effektive betalingsmetoder. Innsamlingen i forbindelse med jordskjelvet i Nepal - hvor det ble samlet inn over 20 millioner på 24 timer, er et godt eksempel på dette. Få nyttig informasjon om hvordan du kan bli mer effektiv på innsamlingsaksjoner. Lasse Haraldsen i Bisnode vil her være en av foredragsholderne. Påmelding: Send en e-post til gvm@vianett.no

Trenger du nye, gode givere til din organisasjon? Ønsker du at giverne blir lojale, trofaste givere over tid?

Ta uforbindtlig kontakt med Lasse Haraldsen i Bisnode. En inspirerende dialog kan være det du trenger. E-post: lasse.haraldsen@bisnode.no - Mobil: 934 28 757.

Dette er Bisnode: Bisnode er Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon. I Norge er vi 250 personer som hjelper foretak med å øke lønnsomheten.

Dette er noe av det Bisnode kan hjelpe deg med:

Salg: Bruk tiden på betalingsdyktige kunder. Vi finner dem for deg.
Lønnsomhet: Finn nye, lønnsomme kunder.
Unngå tap: Kredittsjekk kundene.
Kunder: Lær å kjenne dine kunder bedre. Økt kundekunnskap er økt salg.
Sjekk leverandørene: Er de pålitelige?
Nye leverandører: Vi finner de solide.
Konkurrentanalyse: Sjekk hvordan dine konkurrenter gjør det.
Verifisering: Vi kan identifisere og bekrefte identiteten til alle dine kunder.
Rating: Hvem er i ferd med å gå konkurs?
Kontaktdata: Har du korrekte, oppdaterte data på kundene dine?
Dialogmarkedsføring: Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Motta våre nyeste blogginnlegg!