<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

10 grunner til at norske foretak ikke satser globalt

Mange norske foretak gjør det bra på det norske markedet, men mange kvier seg for å satse utenfor landets grenser. Her er de mest vanlige årsakene:

 1. Manglende kapital til å finansiere eksport.
 2. Vanskelig å avdekke forretningsmuligheter i utlandet.
 3. For lite informasjon om hvordan man kan analysere/lokalisere markeder.
 4. Manglende evne til å nå potensielle kunder på utenlandske markeder.
 5. Vanskelig å få tak i pålitelige representanter utenlands.
 6. Ledelsens tid strekker ikke til for å fokusere på internasjonalisering.
 7. Manglende eller ikke kvalifisert personale til å håndtere muligheter internasjonalt.
 8. Vanskeligheter med å matche konkurrentenes priser.
 9. Manglede støtte fra hjemlandets myndigheter.
 10. Urimelig høye transportkostnader.

USA-flagg-eksport Bisnode

Ønsker du å satse utenlands? Slik reduserer du risikoen

Når man gjør forretninger med bedrifter i andre land, er det viktig å kjenne risikoen ­– og ikke minst mulighetene. Og ekstra viktig: Ikke bare med hensyn til de aktuelle bedriftene, men også for landet som helhet. Bisnode D&B tilbyr både overvåking og dyptgående rapporter, slik at du alltid har oversikt over risikobildet i de aktuelle landene.

Les også: 7 lønnsomme svar for deg som vil tjene maksimalt på dine utenlandske kunder

230 millioner foretak i 214 land

Vi har nøkkelinformasjon om 230 millioner foretak i 214 land. Dette er informasjonen du trenger for å sikre deg mot tap på utenlandske kunder og leverandører. Med denne informasjonen vet du alltid hvordan det står til med dine forretningsforbindelser – enten de holder til i Hamburg, Nord-Kina eller Chicago.

Les også: Vietnam – det nye Kina? Vi har nøkkelinfo om 9 av 10 selskaper i Vietnam

Kina-eksport Bisnode

Landrapporter – et godt grunnlag for din eksport

Bisnode D&Bs landrapporter gir en oversikt over de økonomiske, politiske og handelsmessige faktorer i et land. Bisnode D&B analyserer de siste trender, utviklinger og anbefalinger med hensyn til kredittutvidelse og vilkår for handel. Landrapportene gir et enestående grunnlag for å vurdere risikoen for din bedrift når du handler med bedrifter i det aktuelle landet.

Les også: Dette er verdens dårligste betalere

Endringer i risikobildet medfører endringer i vurderingen av landet

Bisnode D&B overvåker kontinuerlig data for alle land som dekkes, og eventuelle endringer i risiko blir bemerket og registrert umiddelbart. Både økonomiske, politiske og handelsmessige faktorer kan påvirke prognoser, trender og vilkår for anbefalingene.

Rapportene gir svar på:

 • Hvordan kan jeg styre/redusere risikoen for manglende betaling?
 • Hva er den økonomiske og totale risikoen man tar ved å gjøre forretninger med selskaper i landet?
 • Hva er sannsynligheten for at jeg får betalt – og når?
 • Hva er de aktuelle trendene i landets økonomi?

Motta våre nyeste blogginnlegg!