<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Scorekort: Jo flere riktige ”ja”, desto mer penger i kassa

Å si ”ja” til riktig person er viktig både hos byfogden og i kirka – og også til kunder som kjøper på kreditt. Kan du si ”ja” til noen prosent flere kunder som ønsker kreditt, vil det gi hyggelige utslag på bunnlinjen.

Si ”ja” til de riktige kundene

Med et kredittscorekort fra Bisnode kan du si ”ja” til flere nye kunder – og vel å merke de riktige kundene. En kundetilpasset modell for kredittscore fra Bisnode Credit fungerer svært godt både med hensyn til risiko og antall avslag. Det er rett og slett vanskelig å hente ut flere ”ja” innenfor et ansvarlig risknivå.

Scorekort nye kunder Bisnode Norge

Derfor er gode scorekort lønnsomme

Gode, kundetilpassede scorekort er først og fremst lønnsomme fordi de mer presist kan skille mellom gode og dårlige betalere og kunder, basert på den aktuelle virksomheten. Dette gjelder både personer og foretak. I tillegg gir de mulighet for utregning av korrekt cut-off.

Les også: Bisnode minsker kredittrisikoen for Eika Gruppen

Mer effektiv kredittprosess

Scorekort er uunnværlige verktøy for å sikre god lønnsomhet. Kredittprosessen blir mer effektiv på grunn av mindre behov for manuell kontroll, og man oppnår en kontinuitet i bedriftens kredittpolicy – uavhengig av saksbehandler.

Kundetilpassede scorekort

Jo bedre datagrunnlag, desto mer presise blir også kundetilpassede scorekort, som modelleres på kundens aktuelle historikk i den aktuelle virksomheten. Bisnodes spesifikke kundekort modelleres både på kundens og Bisnodes data.

Les også: Norges største nettbutikk øker salget – uten økt risiko

Scorekort Risk Bisnode Norge

Scorekortet gjør hele jobben

For alle som selger mye på kreditt er et godt scorekort uunnværlig. Bisnodes løsning er helautomatisk, og det gjøres ingen manuell forespørsel. At scorekortet gjør hele jobben er et viktig poeng for travle virksomheter.

Fakta om Bisnodes kredittscore:

Dette er tredje generasjon scorekort, basert på økonomiske data fra databasene til Bisnode Credit. Prediksjonsevnen er vesentlig forbedret, samtidig som en større del av den norske befolkningen nå tildeles score.

Les også: Hvilke kunder bør du selge til? Si ja til de riktige kundene

Hva forteller scorekortet?

Scorekortet predikerer, som tidligere versjoner, risikoen for at en person innen 12 måneder skal få en betalingsanmerkning. Scoren går fra 1 til 100 poeng, med 1 som dårligste score.

Kort sagt: Egne scorekort gir deg presise beslutninger for økt lønnsomhet.

Kari-Mette-Almskog Bisnode

Ønsker du også nye, lønnsomme kunder?

Vennligst kontakt Kari Mette Almskog, direktør for forretningsutvikling i Bisnode. Mobil: 90 19 18 18, tlf.: 22 45 90 00 og e-post: kari-mette.almskog@bisnode.com

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!