<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Næringslivet går så det suser – på tross av oljesmellen

Norsk-nringsliv-gr-veldig-bra-bisnode

Hvis Norge var et aksjeselskap og du var administrerende direktør, ville du ha smilt fra øre til øre. Overskuddet øker, egenkapitalen styrkes og soliditeten er rekordhøy. Dette viser nøkkeltall fra de siste årsregnskapene til et samlet næringsliv, analysert av Bisnode.

Nøkkeltall fra 95 prosent av norske bedrifterPer-Einar-Ruud-Bisnode

Bisnode har analysert nøkkeltall fra 2015-regnskapene til 95 prosent av landets bedrifter med over én million i omsetning.

– Med lav oljepris, svak krone og lav rente, skulle man kanskje tro at norsk næringsliv står på kanten av stupet. Når vi nå sitter med fasiten, ser vi tvert imot at norsk næringsliv går så det suser, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode (bildet).

Kraftig oljeprisfall

– Regnskapsåret 2015 var det første året med sterk påvirkning av det kraftige oljeprisfallet som startet i 2014, med påfølgende nedbemanninger i oljesektoren. Likevel oppveies denne nedgangen av at bedriftene i fastlands-Norge gjør det veldig bra, sier Ruud.

Hndtverker-Norge

Småbedriftene går best

Vi må tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et like godt resultat i snitt for norske bedrifter. Fra 2009 har resultatene til norske virksomheter gradvis økt år for år. I 2015 har gjennomsnittsbedriften hatt et overskudd i prosent av omsetning (resultatgrad) på 5,7 prosent.

Les også: 6 positive trender i norsk næringsliv

Mer pressede marginer

– Vi ser at bedrifter med en omsetning på mindre enn ti millioner er de som går best. Det kan skyldes at større bedrifter oftere konkurrerer på internasjonale markeder hvor marginene er mer presset enn her hjemme, sier kredittøkonomen i Bisnode. 

"Meg bekjent har aldri soliditeten vært så god i norske bedrifter. 
Det er all-time high, sier Per Einar Ruud i Bisnode."

Lav gjeld og rekordhøy soliditet

I motsetning til private husholdninger, tar bedrifter opp lite lån. Selv om rentene er lave, også for næringslivet, har dette ikke ført til noen gjeldsgalopp i næringslivet, heller tvert imot:

– Norsk næringsliv har aldri lånt så lite penger. Rentedekningsgraden, dvs. bedriftens evne til å betjene rentekostnadene, er i snitt på hele 500 prosent for selskaper med over 10 millioner i omsetning. Dette er ekstremt bra, sier Per Einar Ruud.

byggebransjen.jpg

Rekordhøy egenkapitalandel

Næringslivet soliditet er også svært god. Egenkapitalandelen i gjennomsnittsbedriften, med over én million i omsetning, er på hele 29,5 prosent.

– Soliditeten sier mye om hvor stor buffer bedriftene har til å møte tøffere tider. Tallene viser at norsk næringsliv aldri tidligere har vært så godt rustet som akkurat nå, sier Ruud.

Mange sliter – husk å kredittsjekke

– Samtidig vet vi at bokført egenkapital kan forsvinne fort når forventningene til fremtiden er dårlig. Tallene Bisnode har analysert, viser at selv om snittet er meget bra, er det også mange som sliter. Vi registrerte for eksempel en betydelig økning i konkurser i perioden juni til august. Det er derfor fortsatt viktig å ta en jevnlig kredittsjekk av forretningsforbindelser, poengterer Per Einar Ruud i Bisnode.

Graf-Utvikling-i-resultatgrad-frg.jpg

Les også: Kraftig økning i antall konkurser

olje-supply-bt-norge

Dette er Bisnode

Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper våre kunder med å redusere risiko, finne nye kunder og øke lønnsomheten. Vi bruker smarte data som setter våre kunder i stand til å ta gode, lønnsomme beslutninger. Bisnode har 2400 ansatte i 18 land og har hovedkontor i Stockholm, Sverige. I Norge har vi 200 ansatte ved vårt kontor i Oslo.

For mer informasjon:

Per Einar Ruud: Fagansvarlig Kreditt
, Bisnode. Telefon: 92 40 10 04
. E-Post: per.einar.ruud@bisnode.com
Thor Erling Lund: Consilio Kommunikasjon AS. Telefon: 90 61 44 51. E-post: tel@consilio.no

Les også: Disse gikk konkurs sist uke

New Call-to-action 

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!