<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyhet: Slik får du stålkontroll på din kundeportefølje

Med nyheten Overvåking PLUSS får du umiddelbart se helheten i din kundeportefølje. All funksjon og design i PLUSS-konseptet er utviklet etter ønsker og innspill fra våre kunder, som gjerne vil benytte våre data og analyser til mye mer enn kun bare å si ”ja” eller ”nei” til kreditt.

– Overvåking PLUSS gir oss veldig rask oversikt over tilstanden i kundeporteføljen vår. Og dette vil spare oss for masse tid ved rapportering til styre og eiere.

Tom-Arne Sund, Kunde- og kredittansvarlig- Scandic Hotel AS.

Overvåking pluss Bisnode 1 Diagrammet gir oversikt over ratingfordelingen på kundene dine.

Få full oversikt over kundene dine i nytt dashboard

Et nyutviklet dashboard gir deg full oversikt over din kundeportefølje i løpet av noen sekunder. Dashboardet gir flere gode oversikter over hele kundegruppen, blant annet en fordeling på kredittrating. Det blir enklere for Bisnodes kunder å planlegge langsiktig og korrigere for uønskede trender i selskapet som helhet, hos enkelte avdelinger eller selgere, og i bestemte geografiske områder.

Dashboardet er delt inn i tre deler:

1. Endringer hos de kundene du har til overvåking.
2. Status/ratingfordeling for dine kunder som er lagt til overvåking. Viser også omsetning, resultat, antall ansatte.
3. Trender: Viser hvordan bildet endrer seg over tid – sammenligner porteføljen mot hele Norge og mot et utvalg av kunder (for eksempel kundene til selger A).

DiagramOvervåking-pluss-2-Bisnode Dette trenddiagrammet gir deg et godt bilde av hvordan kundeporteføljen din endrer seg over tid.

Porteføljestyringsverktøy

Overvåking PLUSS gjør den tradisjonelle endringsmeldingstjenesten om til et porteføljestyringsverktøy. Dette verktøyet vil gi deg verdifull oversikt som igjen kan underbygge en langsiktig planlegging av kredittpolicy og salgsmuligheter.

Fordeler ved Overvåking PLUSS:

  1. Full oversikt over tilstanden i kundeporteføljen på ”no time”.
  2. Rask oversikt over siste hendelser hos kundene.
  3. Muliggjør god planlegging av markedsaktiviteter og raske kredittiltak.
  4. Drill porteføljene ned på geografi, rating, avdeling, kundens omsetning, resultat og antall ansatte.
  5. Sammenlign egen portefølje og avdelinger mot AS Norge.
  6. Grafisk fremstilling av siste tids positive, nøytrale og negative hendelser.
  7. Følg trenden til ditt selskaps kundeporteføljer.

Oppdag verdien av et dypdykk i din kundeportefølje

Dashbordet gir deg mulighet til å drille ned i porteføljen, og resultatet av hvordan du segmenterer i dashboardet gjenspeiles i en treffliste under. Våre kunder kan enkelt eksportere ut lister på både gode og mindre gode kunder som har behov for forskjellig type oppfølging. Noen kunder vil ha behov for bli passet bedre på, mens hos andre kan Overvåking PLUSS ha avdekket nye salgsmuligheter. Bisnode PLUSS er laget for å trekke alle avdelinger inn i kredittarbeidet for å frigjøre tid for selgere og økonomimedarbeidere.

Vil du ha øyeblikkelig oversikt over tilstanden i din kundeportefølje, med trender og endringer?

Vil du bli enda bedre til å ta raske beslutninger ved daglige endringer, planlegge nye salgs- og markedsaktiviteter – samt å gjøre nødvendige kursendringer i ditt kredittarbeid? Ta kontakt med kundeservice: Ksb.no@bisnode.com Telefon: 22 45 93 34

Motta våre nyeste blogginnlegg!