<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Månedens D&B-land: Storbritannia – med et lovende, langsiktig potensial

– Storbritannias økonomiske potensial overgår på lang sikt de fleste andre europeiske økonomier, sier sier Eigil Arff Tarjem i Bisnode Dun & Bradstreet. – Dette takket være et stabilt demokrati med et godt forankret rettssystem, noe som trygger lokale kontrakter, et liberalt marked og et relativt strengt konkurransetilsyn. Bisnode Dun & Bradstreet har sett nærmere på de økonomiske utsiktene for Storbritannia og bedriftene i landet.

 

Eigil-Tarjem-Bisnode-Bisnode Eigil Arff Tarjem, Major Account Manager & Leader Macro Market Insight, i Bisnode Dun & Bradstreet.

Kjedelig forstoppelse

Infrastrukturen for landtransport i Storbritannia nærmer seg imidlertid forstoppelse fordi kapasiteten er sprengt. Landbasert logistikk er derfor upålitelig.

Handel og kommersielt klima

På Verdensbankens siste Doing Business-undersøkelse kom Storbritannia på 9. plass (av 189 land) – opp én plass fra 2014. Landet scorer godt på å løse insolvens (13. plass) og på å gjøre handel på tvers av landegrensene (15. plass).

Les også: De økonomiske utsiktene i Tsjekkia, Storbritannia, Jordan og Bolivia

Høyere overskuddsskatt

Storbritannia har høyere overskuddsskatt enn OECD-snittet – 20,9 prosent mot 16,4 prosent. Men om man inkluderer skatt på arbeidskraft og annet, er Storbritannias skattenivå godt under OECD-snittet (33,7 prosent mot 41,3 prosent).

5 prosent av bedriftene i fare for å gå konkurs

Data for 2. kvartal viser at risikoen forbundet med insolvens har økt kraftig de siste månedene. Mellom april og juni gikk nesten 5.000 bedrifter konkurs – en økning på 17 prosent (!) fra forrige år. Dun & Bradstreets data og statistiske analyser tilsier at om lag 5 prosent av bedriftene i landet har høy risiko for å gå konkurs de neste 12 månedene. Det er også sannsynlig at de ikke vil kunne oppfylle sine betalingsforpliktelser.

london-250-k 5 prosent av bedriftene i Storbritannia står i fare for å gå konkurs.

Les også: Dette er verdens dårligste betalere

Positivt: Kutt i selskapsskatten

84 prosent av bedriftene befinner seg på motsatt side av skalaen – i lavrisiko-sonen. På den positive siden er det planlagt kutt i selskapsskatten, fra 20 prosent til 18 prosent (innen 2020), noe som bør bedre selskapenes pengestrøm og dermed øke betalingsevnen på mellomlang sikt.

Les også: 7 lønnsomme svar for deg som vil tjene maksimalt på dine utenlandske kunder

Har du utenlandske kunder eller leverandører? Ønsker du å redusere risikoen?

Vi har nøkkelinformasjon om 230 millioner foretak i 214 land. Dette er informasjonen du trenger for å sikre deg mot tap på utenlandske kunder og leverandører. I tillegg har vi har vi Country Insight-rapporter på hvert land, som gir deg oversikt over økonomiske, politiske og handelsmessige forhold i et land. 

Kontakt oss her.

Motta våre nyeste blogginnlegg!