<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortum – først ute og fornøyd med kredittsjekk i ElWin-integrasjonen

– Energiselskapet Fortum, som har benyttet Bisnodes online kreditttjenester i flere år, ønsket å jobbe enda mer effektivt. De tok derfor kontakt med Kenneth Borgen i Bisnode høsten 2012, og dialogen har siden vært tett for å kunne løse Fortums nøye analyserte behov og ønsker for bedre rutiner, forteller Stian Davidsen, partneransvarlig i Bisnode.

Integrert kreditt- og markedsinformasjon

Som første kunde på modulen, har Fortum testet ElWin-integrasjonen fra Bisnode en stund.
– Vi ser frem til å høste resultatene av å jobbe integrert med kreditt- og markedsinformasjon, forteller Lise Einarsen, teamleder på reskontro/innfordring i Fortum.
– Våre medarbeidere kan nå jobbe mer effektiv og med gode rutiner, samtidig som vi nå får samlet alle relevante data i ett og samme system.

Alltid korrekt informasjon

Bisnodes partner, Enoro AS, som leverer integrasjonsløsningen ElWin, er dominerende på sitt område i Norge. ElWin er utviklet for å kunne løse oppgaver tilknyttet kundebehandling, kontraktshåndtering, avregning, fakturering og innfordring. Alltid korrekt informasjon gir det beste grunnlaget for riktige beslutninger.

Veien til bedre beslutninger

Bisnodes helhetlige og sømløse integrasjon i ElWin sørger for korrekt registrering av nye kunder, oppdatering av eksisterende, kredittsjekk og overvåking av endringer. Med korrekte og relevante opplysninger om kunder i hele kundeløpet, vil man alltid ha den best tilgjengelige informasjonen for optimale kunderelasjoner, samt at man som selskap kan jobbe smartere ved å minimere risiko, maksimere salg og å ta bedre forretningsbeslutninger – direkte i ElWin.

Jobb smartere

– Den nye ElWin-integrasjonen er et godt eksempel på hva Bisnode kan hjelpe kraftselskapene med, konstaterer Stian Davidsen i Bisnode. – Vi muliggjør smarte beslutninger, ved hjelp av integrerte løsninger tett på arbeidsprosessene, noe som gir økt effektivitet.

Fortum - et ledende energiselskap

Fortum, som var først ute med å benytte Bisnode-modulen i ElWin, er Norges åttende største strømleverandør og en del av energikonsernet Fortum. Dette er et ledende energiselskap i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer, distribuerer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk.

Demonstrerte Bisnode-løsning

– På Enoros Brukermøte i Bergen 27.-29. august stilte vi med egen stand hvor vi demonstrerte våre integrasjonsløsninger for ElWin, forteller Stian Davidsen. Arrangøren Enoro AS er Norges ledende IT-selskap innen utvikling av forretningssystemer for energibransjen.
– Dette årlige arrangementet er et utmerket sted for å utveksle erfaringer rundt kraftbransjens behov, avslutter Stian Davidsen.

Trenger du mer informasjon?

Vennligst kontakt Partneran Manager Jo Berner.
Mobil: 934 28 745. E-post: jo.berner@bisnode.com

Last ned produktark om ElWin: Integrasjon ElWin

Motta våre nyeste blogginnlegg!