<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Se hva som skrives om dine kunder og samarbeidspartnere

Å være nysgjerrig kan være en lønnsom egenskap – spesielt med tanke på å være oppdatert på hva som står i mediene om dine kunder og samarbeidspartnere. Bisnodetjenesten MediaRisk fanger opp nyheter 24 timer i døgnet og gir deg en ekstra dimensjon når du skal kredittvurdere forretningsforbindelser.

Nyheter som påvirker økonomien i foretak

Bisnode tilbyr risiko- og medianyheter i sine foretaksrapporter. I samarbeid med CyberWatcher finner vi relevante nyhetsartikler på norske nettsider – artikler som omtaler foretak du søker på.

Avdekker andre problemer enn kredittvurdering gjør

MediaRisk kan avdekke at en virksomhet har problemer du bør kjenne til. Tjenesten kan dermed avdekke risiko utover det som fremkommer i en vanlig kredittvurdering.

Negative hendelser påvirker stabiliteten

Nyheter om f.eks. permisjoner, nedbemanninger, skatteunndragelser og heleri/svindel, er negative hendelser som påvirker stabiliteten til en bedrift. Det er ikke åpenbart at alle nyhetene er relevante eller utgjør en reell risiko – men du får raskt oversikt og kan selv vurdere hvilke nyheter som er viktige for deg.

Her finner du MediaRisk

MediaRisk er en del av kredittvurderingstjenesten CreditPro. Søk på “Nyheter” når du er inne på et foretak. Du får da opp alle overskrifter, inkludert lenker til den originale artikkelen.

Alltid à jour

MediaRisk fanger opp nyheter fra de siste timene og 12 måneder tilbake i tid. Oppdateringer skjer kontinuerlig – 24 timer i døgnet.

Nyhetssøk

Du får tilgang til MediaRisk ved å gjøre enkelt-oppslag når du kredittvurderer, eller via et abonnement der MediaRisk er inkludert i alle dine rapporter. Du får også ubegrenset søk på nyheter. Resultat: En mer fullkommen kredittrapport.

Vil du vite hva som skrives om dine kunder og samarbeidspartnere?

Vennligst kontakt oss på telefon: 22 45 93 34 - eller e-post: ksb.no@bisnode.no

Dette er Bisnode: Bisnode er Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon. I Norge er vi 250 personer som hjelper foretak med å øke lønnsomheten.

Dette er noe av det Bisnode kan hjelpe deg med:

Salg: Bruk tiden på betalingsdyktige kunder. Vi finner dem for deg.
Lønnsomhet: Finn nye, lønnsomme kunder.
Unngå tap: Kredittsjekk kundene.
Kunder: Lær å kjenne dine kunder bedre. Økt kundekunnskap er økt salg.
Sjekk leverandørene: Er de pålitelige?
Nye leverandører: Vi finner de solide.
Konkurrentanalyse: Sjekk hvordan dine konkurrenter gjør det.
Verifisering: Vi kan identifisere og bekrefte identiteten til alle dine kunder.
Rating: Hvem er i ferd med å gå konkurs?
Kontaktdata: Har du korrekte, oppdaterte data på kundene dine?
Dialogmarkedsføring: Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Motta våre nyeste blogginnlegg!