<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor får du betalingsanmerkning

For å få registrert en betalingsanmerkning på deg som privatperson, må du ha misligholdt et betalingskrav for kjøp av en vare eller tjeneste på kreditt. Det vil si at du har unnlatt å betale ved forfall. Saken går til inkasso og sendes til namsmannen eller forliksrådet – før det kan rapporteres betalingsanmerkning.

Når får du betalingsanmerkning?

Hvis du ikke betaler gjelden din, vil du få betalingsanmerkninger. Disse blir registrert hos kredittopplysningsbyråer, og banker ønsker sjelden å gi deg lån dersom du har betalingsanmerkninger. Datatilsynet tildeler, med hjemmel i personopplysningsloven, konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. I konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet fremgår det hva som er tillatt å registrere, når det kan registreres og når det skal slettes.

Er du kredittverdig? Sjekk deg selv

Innrapporteres etter 30 dager

En betalingsanmerking kan innrapporteres tidligst 30 dager etter at inkassobyrået har sendt stevning eller begjæring om rettslige skritt i saken. Når kredittopplysningsbyrået, som f.eks. Bisnode, mottar melding om betalingsanmerking fra et inkassobyrå, skal forbrukeren varsles. Forbrukeren har 14 dagers frist til å protestere på anmerkingen.En betalingsanmerkning slettes når saken er foreldet (etter 4 år) eller umiddelbart etter at den er fullt oppgjort.Dramatisk økning i antall betalingsanmerkninger.

Samme regel for næringsdrivende

Registrerte inkasso-opplysninger om næringsdrivende som er registrert i Foretaksregisteret, kan ikke brukes i kredittopplysning før én måned etter at inkassator har sendt krav om inndrivelse av gjelden, på lik linje med opplysninger om privatpersoner.

Inkassoselskapet vurderer rettslig pågang

Det er inkassoselskapet som vurderer om rettslig pågang er nødvendig (altså oversendelse til namsmann eller forliksklage til forliksrådet), og dette skjer først etter at såkalt tungt salær har påløpt 42 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt. NB! Fordi mange namsmenn og forliksråd har lang behandlingstid, vil saken ofte ikke ha vært behandlet der før den er registrert hos Bisnode. Det er altså ikke noe krav om at saken skal ha vært behandlet hos forliksrådet eller namsmannen.

Sletting av registreringer

Alle registreringer skal slettes straks etter at kredittopplysningsbyrået har mottatt bekreftelse på at er kravet er innfridd og saken avsluttet. I saker med tinglysinger av pant i eiendom eller løsøre vil det kunne ta opptil et par uker før sletting er gjennomført.

Forbrukerøkonomens råd til unge:

• Sett opp et budsjett for å få oversikt over økonomien. • Opprett en egen konto til faste utgifter. • Bruk avtalegiro slik at regningene blir betalt automatisk. • Hvis du ikke kan betale en regning, kontakt kreditor for å få en avtale om nedbetaling. • Skrell bort unødvendige kostnader, lag for eksempel matpakke i stedet for å kjøpe lunsj. • Betal ned den gjelden med høyest rente først. PS! Halvparten av alle mellom 20 og 30 år vet ikke konsekvensen av å få en betalingsanmerkning, og en av tre kjøper ting de egentlig ikke har råd til.

Er du lei kunder som ikke betaler for seg? Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra Bisnode.

Motta våre nyeste blogginnlegg!