<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 lønnsomme svar for deg som vil tjene maksimalt på dine utenlandske kunder

Å ha mange utenlandske kunder kan være lønnsomt – vel å merke hvis de betaler. La deg ikke blende av hyggelige kunder og gode middager, men bruk et analyseverktøy som gir deg de viktige, lønnsomme svarene.

Våre løsninger gir deg 7 lønnsomme svar

1. Hvordan er fordelingen av risiko i porteføljen min?
2. Hvor er min største risiko?
3. Hvor er mine største muligheter?
4. Hvor sannsynlig er det at mine kunder betaler i tide?
5. Hva er min totale risiko innenfor samme konsern?
6. Hvordan endrer mine utestående fordringer seg over tid?
7. Hvor mye risikerer jeg å tape i løpet av de neste 12 månedene?

Kredittsjekk i 214 land (230 mill. foretak)

Ved å samkjøre ditt foretaks kunde- og leverandørinformasjon med D&Bs globale database, får vi et klart bilde av risikoen i din portefølje. Konkursrisikoen kan beregnes for en hvilken som helst kunde eller leverandør. Med kredittsjekk og kredittovervåking fra Bisnode vet du alltid hvordan det står til med dine kunder og leverandører - enten de holder til på Tynset, i Nord-Kina eller i Chicago.

VIDEO: Slik reduserer du risikoen på dine utenlandske kunder


Få oversikten over både risiko og muligheter

– Vi gir deg oversikten over dine kunders samlede risiko og muligheter, forteller Key Account Manager Jonas Floberg Åkre i Bisnode D&B. – Dette skjer ved at din bedrifts fordringer kombineres med data fra vår globale database, som oppdaterer med viktig risikoinformasjon.

Slik endrer du kundeporteføljen din til det bedre

– Ved å få en bedre oversikt over kundesammensetningen mht. selskapsform, geografisk spredning, bransjekode, risikoprofil og foretakets alder, kan man på en målrettet måte endre kundeporteføljen sin til det bedre, understreker Jonas Floberg Åkre.

Den viktigste tilførselen av midler

Kundefordringer er den viktigste tilførselen av midler for de fleste foretak. Derfor betyr muligheten til å få den globale kundemassen kredittvurdert kontinuerlig en vesentlig forbedring – ved at man får et langt bedre beslutningsgrunnlag når man kjenner risikoen og betalingsadferden til kundene sine.

Bestill rapport med informasjon om endringer

En månedlig rapport fra Bisnode D&B med informasjon om endringer hos dine kunder eller leverandører, gjør at man kan risikovurdere klienten jevnlig. Hvis en trenger mer inngående informasjon på grunnlag av opplysningene i rapporten, kan man innhente en kredittrapport med detaljert informasjon.

Tjen mer – tap mindre! Løsningen heter Portfolio Manager

Portfolio Manager er et analyseverktøy som gir deg oversikten over dine kunders samlede risiko og muligheter. Dette skjer ved at din bedrifts fordringer kombineres med data fra vår globale database. Se video!

Løsningen har 4 hovedfunksjoner:

1. Risikoanalyse
- Beregner forventet kredittap i porteføljen de nærmeste 12 månedene.
- Viser risikofordelingen i porteføljen og de største enkeltrisiki for kredittap eller sen betaling.

2. Konsernanalyse
Viser totalt engasjement pr. konsern, beregnet kredittap pr. konsern – eller hele konsernet. Den siste varianten for å finne uutnyttede salgsmuligheter.

3. Segmenteringsanalyse
Muliggjør segmentering av porteføljen ut fra flere aspekter: Fordeling pr. risikoklasse, geografisk region, bransje og juridisk enhet, alder og størrelse på eksisterende kunder.

4. Endringsrapporter
Viser endringer hos kunder hver måned.

Global versjon med overvåking

Den globale versjonen av Portfolio Manager inneholder data fra hele verden og gir en månedlig oppdatering av D&B-dataene, samt oppdatering fra egen reskontro etter behov. Viktige endringer i porteføljen varsles med alarm.

Jonas Floberg Åkre - Bisnode

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan unngå tap på utenlandske kunder, vennligst kontakt Jonas Floberg Åkre i Bisnode D&B Norway. Mobil: + 47 90 560 676. E-Post: Jonas.Floberg.Akre@Bisnode.no

 Er du lei kunder som ikke betaler for seg?

Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra Bisnode – og unngå tap på dårlige betalere.

Motta våre nyeste blogginnlegg!