<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mange konkurser, men bedre enn fryktet

De siste konkurstallene fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at konkursene fortsatte å øke i oktober med 13,4 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Færre tvangsavviklinger 

Samtidig har antallet tvangsavviklinger gått ned med hele 63,9 prosent i oktober. Hittil i år har 5369 bedrifter endt i skifteretten, en økning på 4,2 prosent.

– Konkursene fortsetter å øke, men det blir neppe like ille som under finanskrisen, sier Per Einar Ruud i Bisnode.


Samlet har konkurser og tvangsavviklinger gått ned med hele 10,3 prosent i oktober måned, sammenlignet med samme måned i fjor.

Gledelig utvikling

– Dette er en gledelig utvikling. Med høye konkurstall tidligere i år så det lenge ut til at vi ville oppleve flere konkurser enn under finanskrisen i 2009.

per-einar-ruud-bisnode-konkurser

Mange konkurser

Konkurstallene er fortsatt høye, men på grunn av at langt færre virksomheter har blitt tvangsavviklet av myndighetene i det siste, ser det nå ut til at 2018 ikke blir like ille som fryktet, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

– Antallet tvangsavviklinger varierer veldig fra måned til måned. Vi har nå hatt to måneder på rad med en positiv utvikling. De to siste månedene i året vil vise om vi kan avlyse muligheten for en konkursrekord helt, sier Ruud.

Mange konkurser i Oslo og Akershus

De store næringslivsfylkene Akershus og Oslo har hatt en negativ utvikling i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Akershus har hatt en økning på hele 15,9 prosent, mens Oslo har økt med 9 prosent.

Det har lenge sett dårlig ut for Oslo, som opplevde en oppgang i konkurser første halvår i år med hele 40 prosent. For Rogaland ser det ut til at ringvirkninger etter oljekrisen begynner å gi seg. Her var det en nedgang i konkurser på hele 7,7 prosent sammenlignet med i fjor.

Det generelle bildet er at konkurser og tvangsavviklinger går ned fra Trøndelag og nordover, mens resten av landet øker, med noen unntak.

Konkursene-okt

Økning i detaljhandel

De tre bransjene som har opplevd flest konkurser de siste årene er Bygg og anlegg, Tjenesteyting og Detaljhandel. Selv om færre selskaper ble tvangsavviklet i oktober, fortsetter den negative utviklingen for disse bransjene.

Bygg- og anleggsbransjen står fortsatt for flest konkurser. Hele 25,4 prosent av alle konkursene forekommer i denne bransjen. Samtidig har det ikke økt mye, kun 2,4 prosent mer enn i fjor.

Størst endring

Tjenesteyting og detaljhandel har hatt størst endring fra i fjor. Begge bransjene har opplevd en økning på 8,6 prosent i årets ti første måneder med en oppgang på 8,6 prosent. Hele 1010 tjenesteytende bedrifter er slått konkurs eller blitt tvangsavviklet hittil i år, mens 824 selskaper innen detaljhandel har opplevd samme skjebne. – Det blir interessant å se hvordan det utvikler seg innen detaljhandel i de to neste månedene.

Se konkurstall for alle bransjer og alle fylker


Konkursutvikling fylkesvis:

Bransjevis konkurser okt 2018

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!