<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Øk din lønnsomhet med ny Business Intelligence-løsning

Nytt ledelses- og styringsverktøy

Merit Intelligence er et nytt ledelses- og styringsverktøy som kombinerer dine økonomidata med data fra Bisnodes databaser. Ved hjelp av dashboards gir løsningen deg et nåtidsbilde av den økonomiske situasjonen i din bedrift. Løsningen dekker både virksomhetsstyring, økonomistyring og salgsstyring.

Plattformuavhengig

Merit Intelligence er plattformuavhengig, og kan behandle store mengder data og transaksjoner. Løsningen gir brukerne totaloversikt via web, nettbrett eller smarttelefon. Løsningen kan kobles mot en rekke ulike økonomisystemer, som blant annet Infor M3, Microsoft Dynamics AX/NAV, Deltek Maconomy, Agresso og Visma.
– Fordi løsningen er rollebasert, kan rapportene tilpasses de ulike brukernes behov og relevans, forklarer Morten Bremseth, Service Manager i Merit Consulting. Merit Intelligence er utviklet av Merit Consulting som er en partner av Bisnode.

Merit Intelligence gir deg informasjon du ikke kan være foruten:

1. Ratingfordelingen på alle dine kunder og leverandører. Totalt og pr avdeling/distrikt.
2. Utestående fordringer – fordelt på rating, kunder, selger, fordringer, beløp, avdeling og om de er forfalt eller ikke. Gjør det enkelt å følge opp innfordring.
3. Gjennomsnittlige betalingsdager på kunder. Totalt og pr avdeling/distrikt.
4. Lettere å gjennomføre en god kredittpolitikk.
5. Enklere å oppnå rask betaling fra kunder, og enkelt å redusere risikoen.
6. Bisnodes overvåkningsløsning gir deg oppdatert informasjon direkte i løsningen (bl.a. rating- og og anmerkningsendringer på kunder, konkurser, endring selskapsnavn, daglig ledere).
7. Sammenheng mellom rating, anmerkninger og nøkketall fra Bisnode og betalingserfaring med egne kunder.
8. Ulike KPI-rapporter
9. Ulike finans-, regnskaps- og salgsbudsjettrapporter.
10. Systemet støtter alle prosesser for produksjon- og distribusjonsbedrifter

Interne data + eksterne data gir deg totaloversikt

Dashboards gir deg oversikt over ratingfordeling på kunder og fordringer, utestående betalinger og gjennomsnittlige betalingsdager. Et brukervennlig brukergrensesnitt gjør det også enkelt å vurdere utvalgte ratingkategorier, samt segmentering på avdeling og distrikt. Systemet gir god oversikt over kunders og leverandørers betalingsevne og -vilje. Løsningen hjelper brukerne med å trekke informasjon ut fra intern og ekstern data, og intelligens fra denne samlede informasjonen, godt presentert i fine visuelle rapporter. Dette gir brukerne et kraftig verktøy for daglige beslutnings- og analysebehov forklarer Stian Davidsen, Partneransvarlig i Bisnode.

Godt bilde av risiko

Betalinganmerkinger, ratinghistorikk, nøkkeltall fra regnskapet og egen betalingserfaring gir et godt bilde av risiko. Styremedlemmer i bedriften, ratingfordeling på aldersfordelt saldoliste vises også. Rating, kombinert med egen riskberegning ut i fra egen betalingserfaring, gir et bilde på risikoen i reskontroen. Systemet gir deg også muligheten til å segmentere ned på type rating, avdeling og distrikt.

Ledende innen forretningsløsninger

Merit Consulting AS er en ledende leverandør av forretningsløsninger og betjener kunder i 18 land. Merits løsninger hjelper kunder med å effektivisere forretningsprosesser ved hjelp av integrerte standardløsninger.

Størst innen kreditt- og forretningsinformasjon

Bisnode er med selskapene Bisnode Credit og Bisnode Matchit (tidligere AAA Soliditet og Matchit) størst på kreditt- og forretningsinformasjon i Norden, og markedsledende i Norge innen forbrukerinformasjon. Bisnode hjelper kundene med god datakvalitet og gode grunnlag for å redusere kredittap og å finne nye, lønnsomme kunder.

Ønsker du mer informasjon?

Vennligst kontakt en av oss:
STIAN DAVIDSEN – Bisnode, partneransvarlig. Tlf.: 45 00 27 34. E-post: stian.davidsen@bisnode.com
LIV ANNE HOLST – Bisnode, salgssjef. Tlf.: 95 04 46 92. E-post: liv.anne.holst@bisnode.com
MORTEN BREMSETH – Merit Consulting AS, service manager. Tlf.: 91 51 28 10. E-post: morten.bremseth@meritglobe.com

Integrasjon-Stian-Liv-Anne-Morten

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!