<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Månedens konkurser pr. bransje - februar 2016

konkurs-w.jpg

Bisnode gir deg hver måned en oversikt over alle konkurser i Norge, sortert på bransjer.

Den litt overraskende nedgangen i konkurser vi har sett de siste månedene fortsetter, men har flatet noe ut. Dette kan skyldes skuddårsdagen, som i seg selv har en effekt på 3,5%, noe som tyder på at konkursene fortsatt holder seg betydelig lavere enn man skulle tro ut i fra alle negative signaler fra næringslivet. 12 måneders utviklingen viser fortsatt nedgang, og ligger nå på rekordhøye – 9,4% (for rene konkurser)

Bransjer med flest konkurser

Listen viser at det er bygge- og anleggsbransjen som var høyest representert også i februar.

KONKURSER BRANSJEVIS Februar 2015 Februar 2016 Endring
Jordbruk/Skog/Fiske 7 6 -1
Industri 24 18 -6
Bygg/Anlegg 126 137 11
Engro/Agentur 33 23 -10
Detaljhandel 81 67 -14
Hotell/Restaurant 41 44 3
Transport/Lagring 30 32 2
Eiendom 26 23 -3
Tjenesteyting 68 78 10
Andre 25 28 3
Ingen bransjekode 2 4 2
TOTALT 463 460 -3

Slik unngår du kunder som ikke betaler for seg

Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra Bisnode – og unngå tap på dårlige betalere.

Motta våre nyeste blogginnlegg!