<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GDPR: Hvordan innføre de nye personvernreglene i Norge?

snowden-edward-bisnode

I april i 2016 vedtok EU et nytt regelverk om behandling av personopplysninger – GDPR. Dette regelverket er vedtatt som en forordning, noe som betyr at alle land i EU får de samme reglene å forholde seg til.

nyy-Therese-Fevang-Bisnode-Personvern-gdpr

Hvordan skal GDPR gjennomføres i norsk rett?

Norske myndigheter har ventet i spenning på hvordan dette regelverket skal implementeres. Det har man nå fått svar på. Justisdepartementet sendte 6. juni 2017 ut høringsnotatet ”Ny personvernlov – gjennomføringen av personvernforordningen i norsk rett”. Høringsfristen er satt til 16. oktober.

Ny lov om personopplysninger

Justisdepartementet foreslår at en ny personopplysningslov skal realisere forordningen. Alle regler i forordningen blir da gjeldende i Norge. Forordningen er oversatt til norsk. Den nye loven vil utfylle bestemmelsene i forordningen. Departementet tar sikte på at loven og forordningen trer i kraft i Norge 25. mai 2018 – på samme tidspunkt som forordningen blir gjeldende i alle EU-land.

Les også: Hva betyr EUs nye personvernregler for ditt foretak?

Departementet ber høringsinstansene merke seg følgende endringer:

  • Det opprettes et europeisk personvernråd som skal bidra til lik anvendelse av regelverket i hele EU.
  • Den norske regelstrukturen blir lagt vesentlig om, ved at forordningens regler erstatter reglene i den gjeldende norske loven.

lover-og-regler

Rettighetene for de som er registrert blir styrket

  • Melde- og konsesjonsplikt bortfaller og erstattes av en plikt til vurdering av personvernkonsekvenser (PIA) og forhåndsdrøfting med tilsynsmyndigheten.
  • Det innføres plikt til å ha en personvernrådgiver (personvernombud) for offentlige myndigheter og for visse private behandlingsansvarlige.
  • Datatilsynet får mulighet til å ilegge vesentlig høyere overtredelsesgebyr.

– Vi gleder oss til å bruke sommeren på å sette oss inn i det nye regelverket, og vi kommer tilbake med mer informasjon senere, sier Therese Fevang (bildet) i Bisnode.

Mer informasjon? Du kan lese hele høringsnotatet her. 

LAST NED INFOGRAFIKK:

På ett minutt: Dette er hva de nye GDPR-reglene betyr for deg


Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) er den nye personvernfordringen for EU og EØS-land. GDPR erstatter EU Data Protection Directive fra 1995 og trår i kraft 25. mai 2018.

Hvorfor GDPR?

Det eksisterende lovverket fra 1995 (Data Protection Directive) er utdatert på flere områder og dekker ikke godt nok hvordan data blir samlet inn, oppbevart og prosessert i vår digitale tidsalder. GDPR er utformet for å tette disse gapene og for å styrke enkeltpersoners personvern og kontroll over brukerdata. GDPR er videre et regulativ og ikke et direktiv som forgjengeren, noe som innebærer at EU nå får én felles lov, og at det ikke lenger vil være tilleggslover og særegne ordninger i enkeltland som har vært tilfellet tidligere.

Les mer om våre løsninger innen Compliance

  • Sikre din virksomhet med kontroll på compliance. Les mer
  • Ta raske og trygge beslutninger ved hjelp av kontinuerlig oppdatert informasjon. Les mer
  • Effektiviserer prosessen for global etterlevelse av lover og regler. Les mer

compliance-bisnode-personvern

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!