<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor er gode kundedata så viktig for bilbransjen

Kundedata-kundeinnsikt-Bisnode-bil-bilbransjen-bilversted

Jo mer du vet om dine mulige kunder, jo flere kunder kan du få. Det er bilbransjen et godt eksempel på. Til sammen kan kundedata, statistiske data og offentlige datakilder føre deg svært langt i å forutse atferd – og øke salget.

Linda-Jensen-kundedata-bil-bilbransjen-Bisnode

Hvilke innkjøp planlegger kundene dine?

– For eksempel vil en som nettopp har kjøpt nytt hus, neppe kjøpe enda et hus. Men sannsynligheten er stor for at han vil kjøpe malerutstyr eller en sofa.

På samme måte vil en bileier helt sikkert måtte oppsøke et verksted når det er tid for EU-kontroll. Da er produktet du tilbyr en nødvendighet for kunden, og det gjelder at du er synlig til riktig tid, sier Linda Jensen, salgssjef for retail dialog i Bisnode (bildet).

Forutse kundenes oppførsel

Hvis du klarer å forutse kundenes oppførsel, vil du dermed kunne vite akkurat når du bør kommunisere med dem – og på den måten få nye kunder eller selge mer til eksisterende kunder uten at det føles påtrengende. 

Kunder-kundedata-Bisnode-bil-bilbransjen

Kundedata er essensielt for bilbransjen

Bilbransjen er en av bransjene hvor bruk av kundedata til markedsføring er spesielt nyttig. En grunn er at bransjen har tilgjengelige data, og har mulighet til å knytte eksisterende kunder til seg gjennom bilens nokså forutsigbare livsløp. Dette er allerede utbredt hos både verkstedkjeder, forhandlere og importører, men fremdeles er det mange aktiviteter der kundekommunikasjon kan effektiviseres.

Bruk av gode data for å snakke med kundene til riktig tid, vil bli en viktig konkurransefordel fremover.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

Rammebetingelser som pålagt EU-kontroll og andre tjenester som er nødvendige for å vedlikeholde bil, er med på å gjøre data om bil og eier til en viktig potensiell inntektskilde.

Kommuniser så det føles som god service

Dette gjør at riktig markedsføring på rett tidspunkt faktisk vil oppleves positivt.

Kunder-kundedata-Bisnode-bil-bilbransjen

Sender du ut en påminnelse om EU-kontroll eller gratulasjon ved nybilkjøp, vil bileieren oppfatte det som god service og kundebehandling. Gjør du det derimot til feil tid, vil det kunne oppfattes som  støy.

Dermed er riktig bruk av kundedata også et nødvendig verktøy for god kundebehandling.

3 automatiserte kampanjer for å nå kundene

– I bilmarkedet har vi meget skarpe data. Og bilhold er ikke noe som bare er kjekt å ha, men noe bileieren må forholde seg til. Du må ha service på bilen, du må skifte dekk, og så videre. Derfor føles det nesten som å få epost fra banken. Når det kommer en påminnelse fra verkstedet, åpner du brevet, forklarer Linda Jensen.

Bisnode har utviklet tre automatiserte kampanjer hvor kundedata brukes for målrettet markedsføring innen bilbransjen.

Kunder-kundedata-Bisnode-bil-bilbransjen-norge

Disse 3 kampanjene er:

  1. Innkalling til EU-kontroll
  2. Serviceinnkalling
  3. Varsel om eierskifte av bil

I tillegg har Bisnode flere datavariabler som kan gjøre din kommunikasjon smartere. Data kan blant annet benyttes til å målrette salgskampanjer for kjøp av ny bil, ut fra blant annet bosted, familiesituasjon, økonomi og tid siden forrige bilkjøp.

Les også: Derfor bør du ha optimal innsikt i din kundedatabase

Kampanjene gir svært god respons

Informasjon om hvem som eier en bil, er offentlig tilgjengelig. Dermed er det lett å tenke at verkstedet selv kan ordne med innkalling av biler til EU-kontroll.

bilbransjen-bil-Bisnode-Linda-jensen

Likevel konstaterer Jensen at Bisnodes kunder har bemerkelsesverdig god respons på sine kampanjer, på egne kunder har de rundt 20 prosent i gjennomsnitt som gjennomfører EU kontroll som følge av å bli kontaktet gjennom Bisnodes automatiserte kampanjer. Det er et skyhøyt tall når man vet at en vanlig DM-kampanje gjerne har betraktelig lavere respons.

Det er langt fra noen tilfeldighet. Korrigering, påføring og strukturering av data må settes i system.

Derfor lykkes Bisnode-kundene bedre

Som et ledende, europeisk data- og analyseselskap har Bisnode nemlig til enhver tid oppdaterte databaser og rutiner for håndtering av store mengder data. Det gir bedre styring på kundekontakten, slik at kundene oppfatter markedsføringen som relevant og velkommen.

epost-bilbransjen-bil-bisnode

– Hvis du ikke har epostadressen, får du ikke sendt eposten. Hvis bileieren har flyttet, kommer ikke brevet frem. Og hvis han har flyttet til Drammen, er han neppe interessert i å ta EU-kontrollen i Hamar. Vi har et titalls personer som jobber kontinuerlig med å oppdatere informasjon og koble ulike datakilder sammen. Dette er avgjørende for at våre kunders data skal kunne økes i verdi og brukes til målrettet markedsføring, sier Jensen.

Kundene forventer at verkstedet har oversikt

Forbrukere har blitt vant til – og i mange tilfeller forventer – å få relevant informasjon. Å ha riktig data er avgjørende for å få dette til. Det kan være svært krevende å håndtere dette slik at det blir konsekvent og korrekt.

– Det gjør at automatisert kundekommunikasjon med data satt i system og med datavariabler som utløsende faktor for salgsfremmende aktiviteter blir stadig viktigere, sier Linda Jensen.

Trenger du mer informasjon?

Vennligst kontakt Linda Jensen i Bisnode for mer informasjon. Tlf.: 93 42 87 26. E-post: linda.jensen@bisnode.com

Kundedata-bil-bilbransjen-økt-salg-bisnode

 

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!