<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blockchain kan revolusjonere hvordan du inngår avtaler og gjøre mellomledd overflødige

Blockchain-Bisnode-big-data

Er du oppdatert på Blockchain? Blockchain spås å være den neste teknologiske revolusjonen. Les hvordan den oppsiktsvekkende teknologien vil påvirke ditt selskap og din arbeidshverdag.

Store endringer med Blockchain

Blockchain eller blokkjeder, er en banebrytende teknologi som har tiltrukket seg mye oppmerksomhet de seneste årene. Den kan sikre helsedataene dine og avskaffe sjefer, banker, børser og eiendomsmeglere. Unødvendige mellommenn skal bort, alt blir billigere. Teknologien bak Bitcoin kan til og med endre måten demokratiet vårt fungerer på.

Jon-ramviBygger på Bitcoin

Konseptet, som bygger på en idé som dukket opp en gang på 1980-tallet, ble realisert i 2008, da en anonym programmerer, eller gruppe med programmerere, under pseudonymet Satoshi Nakamoto skapte den digitale, krypterte valutaen Bitcoin.

– Jeg tror vi vil se at blokkjede går inn i enhver industri og i alle deler av livet vårt. Jon Ramvi, Blockchangers (bildet).

Ni år senere er Bitcoin noe alle i finansverdenen har kjennskap til i større eller mindre grad. Men selv om Bitcoin utgjør den mest kjente bruken av blockchains i dag, har teknologien potensiale til å påvirke en rekke aspekter av samfunnet vårt – og spesielt når det kommer til finans og økonomi.

Les også: Slik lærer du å kjenne kundene dine – med smarte data

Blir regnskapsførere og økonomer overflødige?

NRK.no, mandag 6. februar, kunne man blant annet lese om hvordan Blockchain «kan sikre helsedataene dine og avskaffe sjefer, banker, børser og eiendomsmeglere».

– På mange måter er blokkjeden tryggere enn bankene. Rune Fosshaug, NHO.

– Revisorer og økonomer er på toppen av listen over folk som vil miste jobbene framover, og Blockchain vil være den teknologien som gjør dem arbeidsledige, sier Jon Ramvi, som er leder i selskapet Blockchangers.

bitcoin-200.jpg

Ramvi viser blant annet til at bruken av Blockchain kan gjøre at regnskap fylles automatisk inn idet en handel gjennomføres, og at dette kan fjerne behovet for en årlig innrapportering. Og dette er bare ett av flere fordyrende mellomledd Ramvi og andre Blockchain-evangelister tror vil forsvinne i takt med den nye teknologiens fremmarsj.

 

Les også: Big data: Slik går du fra dumme data til smarte beslutninger

Hva er blockchain?

Enkelt forklart er Blockchain en desentralisert, delt database som distribuerer og lagrer data på et nettverk bestående av millioner av datamaskiner, kalt noder.

Når en avtale inngås mellom to parter lagres informasjonen lagvis i en blokk, og når begge har godkjent opplysningene krypteres avtalen ved hjelp av avanserte matematiske algoritmer. Deretter valideres informasjonen av nettverket med noder, og tildeles en unik digital signatur slik at ikke uvedkomne skal ha innsyn i avtalen.

Blockchain-Bisnode-200.jpg

Når dette er gjort kobles denne digitale signaturen til en kjede av blokker i nettverket, bestående av lignende avtaler. Disse kjedene er konstruert på en slik måte at man aldri kan ta noe vekk fra dem, kun tilføye ny informasjon. Når avtalen er oppdatert, godkjent og plassert i en blokkjede kan den derfor ikke endres eller tukles med.

Et sikrere alternativ for lagring av data

Ved å lagre informasjonen i et massivt nettverk av noder, i stedet for i en sentralisert register, er det praktisk talt umulig for hackere å angripe og tilegne seg dine data.

Fordi alle nodene i nettverket verifiserer den digitale signaturen må eventuelle hackere skaffe seg tilgang til hver eneste kopi av databasen samtidig for å kunne utgjøre en trussel.

Les også: Derfor er det viktig å vite forskjellen på Big Data og Smarte Data

En annen grunn til at dette er et sikrere alternativ er at det eneste som lagres i blokkjeden er den digitale signaturen – som er umulig å konvertere tilbake til data – og det faktum at avtalen ble inngått. Dersom noen forsøker å tukle med informasjonen skapes en ny digital signatur, og nettverket vil oppdage misforholdet.

Kutter ut mellomleddet

Blockchain er altså en alternativ, og trolig også sikrere, måte å lagre informasjon på, men hvordan kan dette påvirke ditt selskap og din arbeidshverdag? Hovedstikkordet er effektivitet.

blokkjeder-blockchain

Krypterte blokkjeder åpner for at parter kan utføre sikre overføringer direkte mellom hverandre – uten behov for innblanding fra en tredjepart.

Mange mellomledd blir overflødige

Handelsavtaler som til vanlig kan ta uker å få på plass kan gjøres nærmest umiddelbart, noe som betyr at meglere, kredittselskaper, inkassoselskaper, jurister og banker alle vil stå utsatt til dersom denne teknologien blir normen i løpet av de neste fem til ti årene.

Ved å lagre informasjon i blokkjeder er det eneste man i utgangspunktet trenger en uavhengig part som kan megle dersom det oppstår uenigheter mellom de to partene som inngikk avtalen.

Både avgifter og jobber kan forsvinne

Fordi alle stegene i avtalen lagres lagvis i er det enkelt å verifisere hvem som har vært inne og gjort hva, og man vil derfor ikke trenge et sentralt register for å sikre avtalen.

Dette gjør at blant annet omregistrerings- og dokumentavgifter vi betaler staten ved kjøp og salg av hus og biler vil kunne forsvinne. Det samme gjelder jobber innen kundebehandling, administrasjon, regnskap og revisjon, rett og slett fordi behovet ikke vil være der lenger.

betaling.jpg

– Jeg tror vi vil se at Blockchain går inn i enhver industri og i alle deler av livet vårt. Enten kommer de etablerte institusjonene til å ta i bruk teknologien til å effektivisere seg selv nok, eller så kommer grasrota til bruke det og fjerne institusjonene, sier Jon Ramvi.

Han mener vi står ovenfor en kamp mellom de etablerte og de som omfavner delingsøkonomien, og sier det er et spørsmål om hvem som er villige til å ta en sjanse på den nye teknologien. Selskaper som venter til samfunnet endrer seg tror han står i fare for å dø.

Allerede tatt i bruk på flere områder

Som tidligere nevnt er Blockchain for mange i dag nærmest synonymt med Bitcoins. Dette skyldes nok at den digitale valutaen har en profil som gladelig fremhever og promoterer blokkjedeteknologien.

Men Blockchain er allerede tatt i bruk innen en rekke forskjellige områder, og det forventes at flere og flere selskaper vil følge trenden i årene fremover.

Her er Blockchain allerede tatt i bruk:

  • Smarte kontrakter
  • Delingsøkonomi
  • Folkefinansiering (crowd funding)
  • Lagring og deling av filer
  • Beskyttelse av åndsverk
  • Identitetsforvaltning
  • Dataforvaltning
  • Aksjehandel

betaling-fordringer.jpgSikre, effektive og smarte kontrakter

Av punktene i listen er kanskje smarte kontrakter det som blir hyppigst brukt. I stedet for å kaste bort tid på sende kontrakter frem og tilbake for å gjøre små endringer. Ved å benytte seg av blokkjedeteknologien vil alle parter ha tilgang til avtalen samtidig – på samme måte som med et Google Docs-dokument.

Når avtalen er kryptert lagres den i én enkel kopi som ikke kan endres, men man kan på forhånd programmere automatiske hendelser som utløses når spesifikke krav er oppfylt.

Dette kan blant annet brukes til å følge opp og forsikre seg om at varer man handler ikke er produsert ved bruk av barnearbeid, eller at de ikke kommer fra forurensende industri.

Hvordan ser fremtiden ut?

Pr. dags dato er blokkjedeteknologi fremdeles definert som «det neste store» blant sine tilhengere. Selv om teknologien er på fremmarsj, og allerede er tatt i bruk på en rekke områder, er det lite som tyder på de helt store omveltningene de neste par årene.

Dette kan være utvilsomt være en revolusjonerende teknologi, men det vil ta tid å implementere på et globalt nivå. Kritikerne mener det fremdeles gjenstår mye når det kommer til teknisk utvikling, koding og felles standarder for markedet.

Den britiske banken Barclay’s konkluderte i en presentasjon publisert i juli 2016 med at de ikke forventet at blokkjedeteknologi skulle ha en signifikant innvirkning på deres bedriftskunder i løpet av de neste tre årene, men påpeker at det trolig vil være behov for å oppdatere infrastrukturen i kapitalmarkedene i de påfølgende årene.

Med andre ord vil ikke denne endringen i hvordan vi forholder oss til kjøp og salg, lagring av data og inngåelse av data endre seg over natten. Så da blir spørsmålet:

Vil du at ditt selskap skal være med som en ledende aktør i den neste teknologiske revolusjonen, eller vil du vente og se hva som skjer? Blockchain vil uansett påvirke din fremtid.

avtaler

Blockchain i konkrete prosjekter

Bitcoin er som sagt den mest kjente bruken av blokkjede i dag. Men Blockchain-teknologien popper nå opp i mange andre konkrete prosjekter:

Kilder til denne artikkelen: Nrk og Jon Ramvi. Foto: Jon Ramvi og Shutterstock.

Les mer her: Teknologien som tar livet av avgiftene

Les også: Teknologien som kan endre banksektoren

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!