<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bisnode: Går mot konkursrekord

restaurant-konkurs

Siste konkursrapport fra Bisnode viser en sterk vekst i konkurser og tvangsavviklinger. 3.559 bedrifter er slått konkurs eller tvangsavviklet første halvår, en økning på hele 9,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. – Hvis vi ser på de siste tolv månedene, ligger vi tett oppunder rekordtallet fra 2009, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Per-einar-ruud-ny

Ventet vekst i tvangsavviklinger

Der tvangsavviklinger gikk ned med 40 prosent i mai, opplevde vi en vekst på hele 70,9 prosent i juni. I år har vi hatt 32,4 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn det vi hadde i juni 2017. – Etter en liten nedgang i mai er vi i juni tilbake på en relativt høy vekst.

Første halvåret i 2018 har hatt en økning på nesten ti prosent sammenlignet med de første seks månedene i fjor, og det er mye, forteller Per Einar Ruud (bildet).

Konkursrekord i sikte

I april ble det spådd en ny konkursrekord med konkurstall som kan overgå det vi opplevde under finanskrisen. I mai bremset utviklingen seg, men økonomene mente det var for tidlig å uttale seg om hvordan tallene ville svinge, det hadde de rett i. Juni-tallene viser at vi igjen kan gå mot konkursrekord.

– Det er vanlig at konkurstallene varierer fra måned til måned, og spesielt når det gjelder tvangsavviklinger. Vi må se på det helhetlige bildet for å danne et ordentlig inntrykk.

– De siste tolv månedene har 6.437 bedrifter blitt slått konkurs og tvangsavviklinget, det er ikke langt unna rekorden på 6.449 fra 2009, sier Ruud.

Tjenesteyting på konkurstoppen

Selv om Bygg- og anleggsbransjen fortsatt ligger på konkurstoppen har det kun vært en moderat vekst med 2,3 prosent målt opp mot første halvår i fjor. Men denne bransjen står samlet for 27 prosent av alle konkurser. Tjenesteyting som er den nest største konkursbransjen har derimot hatt den største økningen fra første halvår i fjor. Hele 18,2 prosent!.

Strukturmessige endringer og digitalisering

– Hvis denne utviklingen fortsetter kan det være at Tjenesteyting snart blir den mest utsatte bransjen, understreker Per Einar Ruud i Bisnode, som advarer næringslivet om at de må følge godt med. – Konkurs hos en bedrift kan medføre store problemer hos andre bedrifter, det er derfor viktig å passe godt på de man handler med, advarer Ruud.

– Om jeg tenker tilbake til 1992, som var toppåret i rene konkurser, var det i stor grad et resultat av børskrakket i 1987 og etterdønningene som kom, sier han.

Ruud mener det derfor ikke er unaturlig å tenke at konkursskredet nå kan være etterdønninger etter oljeprisfallet i 2014.

– Men i tillegg har du strukturmessige endringer og digitalisering som nok bidrar til at det er innen detaljhandel og tjenesteyting antallet konkurser øker mest, sier han.

Konkursutvikling pr juni 2018

Konkurstall 1

Utvikling konkursfordeling - pr bransje (inkl. tvangsavviklinger)

Konkurstall 2

Motta våre nyeste blogginnlegg!