<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Betalingsanmerkninger øker i oljefylkene, mens Sogn og Fjordane betaler for seg

Oljerigg-betalingsanmerkninger-Bisnode-olje

Gjeldsbølge etter oljesmellen: Mens resten av landet har hatt en positiv utvikling, sliter folk i oljefylkene med å få betalt regningene sine. Fylkene med økning i antall personer som ikke betaler, er Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Kilde: MSN/Lindorff

Norske-penger-Bisnode1,2 millioner betalingsanmerkninger

Det er registrert 1,2 millioner betalingsanmerkninger blant privatpersoner i Norge i tredje kvartal, en økning på 6 prosent fra samme kvartal i fjor. Oljefylkene trekker opp landsgjennomsnittet.

Sogn og Fjordane betaler for seg

Det eneste fylket på Vestlandet som klarer seg bra, er Sogn og Fjordane. De er gode på alt som har med betaling å gjøre.

Les også: Utestående fordringer? Slik får du raskere betalt

Landets høyeste arbeidsledighet

Det har vært en negativ utvikling i privatøkonomien i oljebeltet over tid, og tendensen fortsetter. Det er en sterk sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker. Oljefylkene har i en lengre periode hatt landets høyeste arbeidsledighet. Dette bidrar til at innbyggerne her sliter mer med regningene enn resten av befolkningen.

Har utestående beløp flere steder

Når økningen i antall anmerkninger er høyere enn økning i antall personer som ikke betaler, tyder det på at når folk først ikke klarer å gjøre opp for seg, har de utestående beløp flere steder.

Gjeldsanmerkninger pr. innbygger er mye høyere i oljebeltet enn ellers i landet, men etter to år med lave oljepriser har kostnadskutt og lavere aktivitet fått ringvirkninger for leverandørfylker, som blant annet Telemark.

Les også: Disse foretakene gikk konkurs sist uke

byggebransjenStore variasjoner mellom fylkene

Totalsummen på betalingsanmerkningene har gått ned med 1,3 prosent i Norge, og beløper seg til 37 milliarder kroner i tredje kvartal. Utviklingen varierer fra fylke til fylke: Oslobeboere skylder totalt 17,1 prosent mindre enn i fjor, mens folket i Møre og Romdal skylder 16,9 prosent mer.

Betalingsvanskene følger arbeidsledigheten

Økningen i betalingsvansker startet på Sørlandet og i Telemark før den kom til Rogaland og Hordaland, og fulgte således utviklingen i arbeidsledigheten.

Det er også en negativ utvikling i Møre og Romsdal, og det forventes en videre økning i betalingsvanskene der. Denne geografiske forskyvningen har sammenheng med hvilke typer underleverandører som ligger i de ulike fylkene, og når de har blitt truffet av oljenedturen.

Les også: Big data: Slik går du fra dumme data til smarte beslutninger

Ledigheten øker mest i Møre og Romsdal – og Hordaland

Gjeldstallene henger sammen med ledighet. NAVs hovedtall om arbeidsmarkedet for september viser at ledigheten øker mest i Møre og Romsdal og Hordaland, med henholdsvis 19 og 18 prosent, etterfulgt av Rogaland med en vekst på 16 prosent. Totaltallene viser en noe mer positiv utvikling i arbeidsledigheten, med en nedgang på 1 prosent i Norge som helhet.

Kilde: MSN/Lindorff

New Call-to-action

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!