<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

AS Norge: Liten nedgang, men næringslivet klarer seg godt

Utvikling-i-resultatgrad-AS-Norge-2017.jpgEn norsk gjennomsnittsbedrift har et overskudd på 5,6 prosent av omsetningen. Bedriften er solid, med en egenkapital på 29,1 prosent. Dette viser ferske tall fra Bisnode.

Næringslivets tilstand

Ved å slå sammen og analysere regnskapene for norske bedrifter med over én million i omsetning, kan man se tilstanden til et samlet norsk næringsliv. Dette kalles AS Norge-tallene, som er gjennomgått av data- og analyseselskapet Bisnode. Analysen er basert på regnskapene for 2016.

per-einar-ruud-juni-2017.jpg

Ventet enda bedre tall

– Egentlig hadde vi ventet enda bedre tall for AS Norge, sier kredittøkonom Per Einar Ruud 8bildet) i Bisnode. – Generelt har det vært en positiv utvikling i norsk økonomi de siste par årene. Tallene når ikke helt opp til fjorårets tall, basert på 2015-regnskapene. De viste blant annet rekordhøy soliditet for gjennomsnittsbedriften, sier Ruud.

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

Småbedriftene går best

Fra 2009 har overskuddene i norske virksomheter gradvis økt år for år, med en topp i 2015. Da hadde gjennomsnittsbedriften et overskudd i prosent av omsetning (resultatgrad) på 5,7 prosent. Siste regnskapsår viser at dette nå har sunket litt, til 5,6 prosent..

– Vi ser at bedrifter med en omsetning på mindre enn ti millioner kroner er de som går best, sier kredittøkonomen i Bisnode.

AS_Norge_2017-utvikling_EK-org-org.jpg

Forventninger til 2017

Egenkapitalandelen (bildet/diagram), som viser soliditeten til selskapet, har gått ned 0,4 prosentpoeng fra året før – til 29,1 prosent.

– Selv med litt dårligere tall enn året før, viser vår analyse at norsk næringsliv i gjennomsnitt har gode resultater og høy soliditet, med lav gjeld og godt med egenkapital, sier Ruud, som har forventninger til inneværende år.

Les også: Slik unngår du inkasso og betalingsanmerkninger

Positiv utvikling

– Bisnodes tall for konkurser viser at færre bedrifter har gått over ende det siste året. Økt oljeaktivitet og generelt god vekst både hjemme og hos våre handelspartnere, vil sannsynligvis gjøre at norsk næringsliv vil gå enda bedre i 2017, kanskje til og med bedre enn rekordåret 2015, sier Ruud.

AS_Norge_2017-utvikling_totalkapitalrentabilitet-org.jpg

Lav gjeld og høy soliditet

I motsetning til privathusholdningene låner bedriftene lite. Selv om rentene er lave også for næringslivet, har dette ikke ført til noen gjeldsgalopp i næringslivet.

– Norsk næringsliv låner lite. Den såkalte rentedekningsgraden, eller bedriftens evne til å betjene rentekostnadene, er i snitt på hele 500 prosent for selskaper med over 10 millioner i omsetning. Dette er veldig bra, sier Per Einar Ruud.

Les også: Disse gikk konkurs sist uke

Mange sliter

Tallene Bisnode har analysert, viser at selv om gjennomsnittet er bra, er det også mange som sliter.

­– Bedrifter som sliter kan fort gi ringvirkninger til andre som i utgangspunktet har god drift. Det er derfor fortsatt viktig å gjøre jevnlig kredittsjekk av forretningsforbindelser, advarer Ruud.

AS_Norge_2017-utvikling_resultatgrad-org.jpg

De små går best

Analysen fra Bisnode slår fast at det er de små bedriftene som gjør det best.

– Vi ser at det er bedriftene med en omsetning på mindre enn ti millioner som tjener mest. I gjennomsnitt hadde selskaper som omsatte for over ti millioner kroner en resultatgrad på 4,8 prosent, sier Ruud.

– Så det er en fordel å være liten og smidig?

– Ja, samtidig er det noen fordeler også å være stor, selv om vi i det siste har sett flere eksempler på at også store foretak går over ende.

Les også: 6 tips for å få raskere betaling

Gode utsikter

Kredittøkonomen mener at utsikten for 2017 generelt er god for selskapene.

– Ledigheten og konkursraten går ned og oljebransjen viser tegn til bedring. Utfordringene er om ledelsen i selskapene takler endringene i markedet. Det er fint at selskapene har en buffer ved omstilling med høy egenkapital, men det er ikke nok å ha kapital. Man må også ha evne til ledelse og organisering, sier Ruud.

Lei av kunder som ikke betaler for seg?

Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra Bisnode – og unngå tap på dårlige betalere.

New Call-to-action

Bisnode – smarte data, analyser og kundeinnsikt

Med smarte data og analyser fra Bisnode får du et helhetsbilde av dine kunder, forretninger, muligheter og risiko – slik at du ALLTID kan ta gode, lønnsomme beslutninger. Bisnode er et ledende europeisk data-og analyseselskap med 2.400 ansatte i 18 land. 

Motta våre nyeste blogginnlegg!