<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

AS Norge – aldri vært bedre rustet til å tåle omstilling

Rekordhøy egenkapitalandel: – Daglig pepres vi med nyheter om en oljepris i fritt fall og nedbemanninger i oljesektoren og tilknyttede bransjer. Det ropes på omstilling, og det er interessant å se på hvordan næringslivet er rustet for å tåle en krevende omstillingsperiode, sier Per Einar Ruud, fagansvarlig kreditt i Bisnode.

 

Per-Einar-Ruud-Bisnode-Egenkapitalandel - Historisk høy soliditet, sier Per Einar Ruud.

Sen regnskapsinngang

Siste tilgjengelige tall for AS Norge er for regnskapsåret 2014. Fordi regnskapsinngangen nå er ekstra sen (på grunn av forlenget frist til 1. september), hadde Bisnode først i slutten av oktober nok regnskaper til å kunne beregne tallene totalt for AS Norge, inkludert gjennomsnittet på diverse nøkkeltall.

Rekordhøy egenkapitalandel og soliditet

– Sammenlignet med tidligere konjunkturnedganger er helsetilstanden i norsk næringsliv rekordbra, konstaterer Per Einar Ruud. – Ser vi på utviklingen i selskapenes egenkapitalandel, dvs. bufferen for å stå i mot nedgangstider, var situasjonen på slutten av 2014 på ”all time high”-nivå. Ser vi på aksjeselskaper med omsetning over 10 millioner, hadde gjennomsnittsbedriften 28,1 prosent egenkapital. Som vi ser av grafen, har andelen økt jevnt de siste årene, selv etter finanskrisen i 2008. Unntaksperioden i starten av grafen skyldtes innføring av skatt på utbytte fra 2005, noe som førte til at mange selskaper betalte ut maksimalt til aksjonærene på forhånd.

Soliditet-Bisnode

Vi er nå er ferdig med ett regnskapsår til, men det vil ta over 9 måneder før vi kan konkludere for 2015. Mange vil hevde at situasjonen er betydelig forverret gjennom det siste året, men det er ikke sikkert at gjennomsnittet er vesentlig forverret.

Les også: Disse foretakene gikk konkurs sist uke 

flagg-soliditet-Bisnode Norge er godt rustet til å tåle nedgangstider.

Rustet til å tåle nedgangstider

Bisnodes konklusjon er at næringslivet aldri har vært bedre rustet til å tåle nedgangstider enn nå. Samtidig vet man av erfaring at bokført egenkapital fort kan forsvinne når forventningene om fremtiden forverres. Et eksempel på dette er den store konkursen i Dolphin Group ASA rett før jul, som inntraff til tross for at konsernet hadde en bokført egenkapital på 1,9 milliarder (40,3 prosent) ved utgangen av 2014 og AA-rating (god kredittverdighet).

Les også: Slik finner du de skjulte faresignalene i regnskapet

Vanskelig å trekke ut tall kun for oljebransjen

Hva med oljebransjen, er tilstanden like god der? Svært få selskaper har bransjekode innenfor olje, slik at det er vanskelig å trekke ut tall for oljebransjen spesifikt. Per Einar Ruud kommenterer: – Vi har i stedet sett på selskapene som er medlem av NHOs bransjeforening for leverandører til olje og gass. Her finner vi alle de kjente selskapene, eksempelvis Aker Solutions. Totalt fant vi 128 unike selskaper som hadde omsetning over 1 million kroner i 2014. Total omsetning for disse selskapene i 2014 var 106 milliarder NOK. Vi har sammenlignet denne gruppen med hele AS Norge med omsetning over 1 million.. Nøkkeltallene ser slik ut:

  NHO-olje AS Norge
Resultatgrad 1,7 5,4
Totalkap.rent. 5,8 9,9
Likv.gr. 1 1,26 1,39
Cash-flow i % av gjeld 7,4 15,2
Egenkapitalandel 24,5 28,6
Tapsbuffer 14,7 15,8

Lavere nøkkeltall enn resten av næringslivet

Som det fremgår er nøkkeltallene jevnt over lavere enn for resten av næringslivet, spesielt når det gjelder inntjening og likviditet. Soliditeten er imidlertid også i denne bransjen svært høy, selv om den ligger noe under snittet. Sum egenkapital for gruppen ligger på ca 50 milliarder og sum bankinnskudd på 7 milliarder.

– Bufferen for å tåle tape og investere i omstillingstiltak, skulle derfor også for dette segmentet være god, noe som gir håp for at det skal være mulig for mange å komme seg helskinnet igjennom krisen, konkluderer Per Einar Ruud i Bisnode.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående denne analysen, vennligst kontakt Per Einar Ruud: E-post: per.einar.ruud@bisnode.com – Mobil: 92 40 10 04.


Dette er Bisnode:
Bisnode er Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon. I Norge er vi 250 personer som hjelper foretak med å øke lønnsomheten.

Dette er noe av det Bisnode kan hjelpe deg med:

Salg: Bruk tiden på betalingsdyktige kunder. Vi finner dem for deg.
Lønnsomhet: Finn nye, lønnsomme kunder.
Unngå tap: Kredittsjekk kundene.
Kunder: Lær å kjenne dine kunder bedre. Økt kundekunnskap er økt salg.
Sjekk leverandørene: Er de pålitelige?
Nye leverandører: Vi finner de solide.
Konkurrentanalyse: Sjekk hvordan dine konkurrenter gjør det.
Verifisering: Vi kan identifisere og bekrefte identiteten til alle dine kunder.
Rating: Hvem er i ferd med å gå konkurs?
Kontaktdata: Har du korrekte, oppdaterte data på kundene dine?
Dialogmarkedsføring: Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Motta våre nyeste blogginnlegg!