<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

8 ting du må vite om årsoppgjøret

årsregnskap-bisnode-norge-v.jpg

Bedriftens årsoppgjør gir viktig informasjon. Årsoppgjøret tar temperaturen på virksomheten og forteller om bedriftens økonomiske stilling på slutten av regnskapsåret. Kilde: Visma

1. Årsregnskap + årsberetning = Årsoppgjør

Årsoppgjøret er bedriftens offisielle regnskap, inkludert noter og årsberetningen fra styret. Årsoppgjøret er omfattende. Det skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning. Men også selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningsdokumenter.

2. Årsoppgjørets hoveddeler:

Den regnskapsmessige og den skattemessige. Årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning må ferdigstilles innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er et av bedriftens viktigste utstillingsvinduer. Årsregnskapet må inneholde resultatregnskap, balanse og noter.

3. Riktig informasjon er viktig

Dette er helt avgjørende, både for deg selv og bedriftens eksterne interessenter. I tillegg til årsregnskapet må ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver være i orden.

4. Vær tidlig ute med bilag og oppgaver

Å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer kan by på utfordringer. Det er du som driver næringsvirksomhet som har ansvar for å bidra med korrekte opplysninger. Økte krav til dokumentasjon betyr at du bør planlegge og strukturere arbeidet. Alle relevante bilag og oppgaver bør leveres til regnskapsfører så tidlig som mulig på nyåret.

5. Disse må levere årsregnskap

  1. Aksjeselskap.
  2. Enkeltpersonforetak som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte over 20 årsverk.
  3. Andre foreninger, etter samme kriterier som i punkt 2.

6. Er det nok å levere næringsoppgave?

Alle som driver næringsvirksomhet må levere næringsoppgave. Det vil si: Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak eller ANS/DS/KS.

7. Det finnes unntak

Næringsdrivende med enkle skattemessige forhold kan levere næringsrapport skatt i stedet for næringsoppgaven. Det samme gjelder innehavere av enkeltpersonforetak, dersom omsetningen i inntektsåret ikke overstiger 50.000 kroner.

8. Er jeg revisjonspliktig?

Alle aksjeselskaper (AS) er i utgangspunktet revisjonspliktige.

Tre unntak gjør at du velge bort revisor for årsregnskapet 2016.
Hadde selskapet ditt i 2014 og 2015:

  1. Driftsinntekter under 5 millioner kroner?
  2. Balansesum under 20 millioner kroner?
  3. Et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke oversteg 10?

Revisjonsplikten inntrer året etter at man har oversteget grensen. For at du skal være omfattet av unntaket, må det gis beskjed til Brønnøysundregisteret. Revisjonsplikten gjelder også for enkeltpersonforetak – når de er regnskapspliktige.

Kilde: Visma

New Call-to-action

Motta våre nyeste blogginnlegg!