<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvinnelige toppsjefer gir økt overskudd

På toppen av næringslivet er det langt mellom kvinnene. Kun 16 prosent av norske aksjeselskaper har kvinnelig toppleder.

kvinnedagen-8-mars-bisnode

Men hvis man ser på selskapenes lønnsomhet, sitter bedrifter ledet av kvinner i gjennomsnitt igjen med 12 prosent av omsetningen som overskudd. Her slås mannlige bedriftsledere, som kun sitter igjen med i gjennomsnitt 9 prosent av omsetning på bunnlinjen.

kari-mette-almskog-Bisnode-NorgeKvinner – dyktigere ledere? 

– Våre tall kan tyde på at kvinnelige toppledere driver bedre forretning, derfor burde det vært langt flere av dem, sier Kari Mette Almskog, direktør for forretningsutvikling i Bisnode (bildet).Kun 16 prosent kvinnelige toppledere

Bisnode har sett på kjønnsfordelingen blant topposisjonene hos alle norske aksjeselskaper, allmenne aksjeselskaper (ASA) og enkeltmannsforetak. Den viser at kjønnsfordelingen blant toppene er svært skjev med kun 16 prosent kvinnelige toppledere og bare 12,6 prosent styreledere.

– Selv om vi har kjønnskvotering til styrene i norske bedrifter, viser våre tall at det er svært langt igjen før topposisjonene er likt fordelt mellom kvinner og menn, sier Kari Mette Almskog i Bisnode. Likevel leverer de kvinnelige lederne av aksjeselskaper gjennomsnittlig langt bedre resultater enn menn, med 12 prosent av omsetningen som overskudd.

Les også: E24: Langt mellom kvinnelige toppledere

Få kvinnelige eiere

Analysen til Bisnode viser også at norsk næringsliv i all hovedsak er eiet av menn. Kun 16,6 prosent av aksjeselskapene har kvinnelig hovedeier.

– Hvis man ser på eierstrukturen i næringslivet, er det fristende å spørre seg om dette er noe av årsaken til at det er så få kvinner på toppen. Er det slik at mannlige eiere helst ansetter menn som toppledere, spør Almskog. – Men uansett er det nok ikke hele forklaringen.

kvinnedagen-8-marsKvinner tar mindre risiko

Kjønnsforskning viser jo at mange kvinner tar mindre risiko og også velger seg til andre yrker enn ledelse i næringslivet, sier Almskog. Elisabeth Grieg: For få kvinner i toppstillinger

Elisabeth Grieg (bildet) er en suksessrik, norsk næringslivsleder og organisasjonskvinne. Hun er skipsreder og medeier i familiekonsernet Grieg Group i Bergen. Grieg har i åpen debatt rettet sterk kritikk mot at norske bedrifter velger relativt få kvinner i toppstillinger. Hun ble tildelt YS sin likestillingspris i 2015.

Les også: Rike, norske kvinner sliter med betalingsanmerkninger

Kvinner liker enkeltpersonforetak

Kvinner som driver enkeltpersonforetak er det flere av. Cirka 30 prosent av enkeltpersonforetakene drives av kvinner. ­

kvinne-leder– Enkeltpersonforetakene er ofte de minste bedriftene. At det er flere kvinner blant driverne av disse kan gi et bilde av at kvinner trives med å drive smått. Dette inntrykket forsterkes av at aksjeselskaper med kvinnelig hovedeier i gjennomsnitt er mindre og har en lavere omsetning enn selskaper eiet av menn.

Kvinne-eide bedrifter står for kun 13 prosent av den totale inntekten blant aksjeselskapene, sier Almskog i Bisnode, som tilføyer: – Samtidig kan det gi håp for framtiden. Alle bedrifter har jo vært små en gang.Dette er Bisnode:

Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper bedrifter med å finne og administrere sine kunder gjennom hele kundens livssyklus. Vi gjør dette ved å samle og utvikle smarte data for å gjøre våre kunder i stand til å ta smarte avgjørelser. Bisnode har 2400 ansatte i 18 land og har hovedkontor i Stockholm, Sverige.

Kontaktperson:
Kari Mette Almskog. 
Direktør Forretningsutvikling & Løsningssalg Bisnode Norge AS
Telefon: 22 45 90 00. Mobil: 90 19 18 18.
E-Post: Kari-Mette.Almskog@bisnode.com

 

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!