<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årsoppgjør: 11 tips som gjør årsoppgjøret ditt mer effektivt

Årsoppgjøret-Regnskap-Bisnode

Med god planlegging kan du se frem til et effektivt årsoppgjør. Her er 11 gode tips til hvordan du kan forberede deg og effektivisere hele prosessen.

Årsoppgjøret-Regnskap-Bisnode1. Vær i forkant

Start tidlig og avstem alt du klarer innen årets utløp. Avstem pr. november, slik at eventuelle differanser kan avklares. Da gjenstår kun avstemming for desember ved årsoppgjørets start.

2. Hent forespørsler om saldo fra kunder og leverandører (november)

Gå til dine største kunder og leverandører, i tillegg til noen andre utvalgte. Vær ekstra oppmerksom på de kundene og leverandørene du har åpne poster på.

Les også: Utestående fordringer? Slik får du raskere betalt

3. Gå gjennom periodiseringskontier (november)

Avstem lønn, arbeidsgiveravgift og skatt. Velg en frist for å levere utleggsrefusjon og sørg for at alle ansatte informeres. Vær nøye i oppfølgingen, og reduser risikoen for manglende bilag. Avstem merverdiavgift.

4. Sjekk forfalte poster (november)

Gå gjennom kundefordringene dine, og tenk på at du skal avklare de forfalte postene. Finn ut om noen eventuelt har gått konkurs. Ring gjerne til kunder med gamle, åpne poster som ikke er betalt. Slik kan du få inn noen gamle fordringer.

Les også: Spar tid og penger: Oppdater dine kundedata automatisk

regnskap-Bisnode-Norge-årsoppgjør

5. Biler (desember)

Selskap med bil i næring? Noter kilometerstand pr. 31.desember, samt biltype/-modell og registreringsnummer.

6. Varetelling (desember)

Nøkkelen er forberedelser. De ansvarlige for varetellingen må være godt rustet i god tid før opptelling skal skje. Send ut telleinstrukser for å sikre god planlegging. Har du et trygt og velprøvd lagersystem som håndterer tilganger og avganger, kan du nøye deg med å telle nå og slippe å gjøre det 31. desember.

7. Pensjoner

Sett opp en oversikt over innbetalinger til pensjonsordninger. Da får du allerede nå grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Les også: Kjøp årsrapporter, vedtekter og rolleoversikter i vår nettbutikk

8. Oppfølging

Ha færrest mulige saker til oppfølging. Ønsker du å snakke om poster med regnskapsfører og/eller revisor? Gjør det før nyttår. Da kaster du ikke bort verdifull tid.

9. Planlegg

Utarbeid en god plan for årsoppgjøret og koordiner den med regnskapsfører og revisor. Regnskapsføreren er på lag med deg og kan gjerne involveres tidlig når situasjoner oppstår.

Les også: Inntil 40 prosent av CRM-dataene er feil. Har du kontroll på dine data?

10. Spør om hjelp når du har behov for det.

Langt fra alle har kapasitet eller kompetanse til å gjøre mesteparten av det tidkrevende årsoppgjøret selv. Snakk gjerne med en ekspert og få hjelp. Det kan være smart å sette bort noe av jobben til en økonomisk rådgiver.

11. Les også: 8 ting du må vite om årsoppgjøret

Hvem må levere årsregnskap? Er det nok å levere næringsoppgave? Er jeg revisjonspliktig? Det finnes unntak. Årsoppgjørets hoveddeler. Og mye mer. Les hele saken her

Kilde: Visma

New Call-to-action

Motta våre nyeste blogginnlegg!