<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bisnode Global Workshop ga et tydelig signal: I 2018 er compliance på alles agenda

global-workshop-bisnode

Konferansesalen på taket av hotellet The Thief var fylt til randen da Bisnode inviterte norsk næringsliv til å delta på «Global Workshop» tirsdag 5. juni.

Tema for workshopen var hvordan økt global handel påvirker både risiko og omdømme – og hva norske selskaper kan og bør gjøre for å beskytte seg.

marianne-birkelund-bisnode

Fullbooket

– Arrangementet var fullbooket allerede få dager etter at invitasjonene ble sendt ut, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med at så mange ville være med å diskutere det vi mener er et svært viktig tema, sier Business Unit Manager, Marianne Birkelund, i Bisnode (bildet).

Les også: Ny hvitvaskingslov i 2018: Har du nok informasjon for å møte de nye kravene?

– Stort engasjement i salen

Deltakere fra flere av landets største virksomheter kom til The Thief for å dele erfaringer og kunnskap om blant annet:

  • Risiko: Hvilken risiko er den europeiske og globale industrien utsatt for, og hvordan påvirker dette handelen for store og små eksportører?
  • Compliance: Hvilke grep bør du ta for å sikre etterlevelse av regelverkene?
  • Digital svindel: Hvordan blir industrien lurt, og hva kan vi gjøre for å beskytte oss?
  • Due dilligence: Hvordan jobber du effektivt og smart med due diligence?

– Det var et stort engasjement i salen fra en ivrig og delaktig samling av dyktige folk. Det er nesten synd at vi måtte avslutte diskusjonen da tiden var ute, men jeg er sikker på at vi kan fortsette en god faglig diskusjon med denne gruppen på neste arrangement, fastslår Birkelund.

Se video fra The Thief:

– Du må alltid vite hvem du handler med

Det drøyt tre timer lange åpne forumet var også spekket med en rekke interessante foredrag fra fremtredende ledere i norske, internasjonale konsern.

Først ut var Corporate Compliance Officer, Lene Svenne, i Kongsberg Gruppen (bildet). Hun ga deltakerne innsikt i hvordan de jobber med compliance – og hvordan de har strukturert sitt due dilligence-arbeid.

Lene-Svenne-kongsberg

– Vi har en nøye utformet «Code of Ethics» som beskriver våre hovedprinsipper om compliance, og når vi gjør en risikovurdering av nye kunder, stiller vi strenge krav til at kunden skal være på samme nivå som oss, eller bedre, fortalte Svenne fra scenen.

Les også: GDPR: Nå må du kreve nye samtykker fra kundene dine

Slik jobber Kongsberg med nye kunder

Hun presenterte også fem spørsmål som alltid skal besvares før Kongsberg Gruppen inngår en avtale med en ny forretningsforbindelse:

  1. Er businesspartneren en reell enhet?
  2. Har businesspartnerens eiere, styremedlemmer etc. fått noen sanksjoner?
  3. Har businesspartneren tidligere hatt compliance-problemer?
  4. Har businesspartneren et antikorrupsjon- og compliance-system på plass?
  5. Har businesspartneren god orden i regnskap og revisjon?

– Den viktigste jobben vi gjør når det kommer til compliance, er å forebygge, og da er du alltid avhengig av å vite hvem du handler med, understreket Svenne.

Lene-Svenne-foredrag

Oppfordret til samarbeid

Svennes foredrag ga liv til en rekke innspill og spørsmål fra salen, blant annet om hennes tilnærming til effektiv risikovurdering av store kundeporteføljer.

– Når du har en portefølje på flere tusen markedspartnere må du få dem gjennom en trakt, kategorisere dem og bruke mest tid der du ser at risikoen er størst, svarte hun.

Svenne påpekte også at arbeidet med compliance og due dilligence er i stadig utvikling, og oppfordret til samarbeid mellom de fremmøtte:

– Vi må samarbeide for å finne frem til «best practice» i arbeidet vi gjør. På dette området er vi ikke konkurrenter, fastslo hun.

Les også: Slik lærer du å kjenne kundene dine – med smarte data

Lars-Kolbjørnsen

Norsk Hydro: – Vi lever i en stadig mer uforutsigbar verden

Nestemann ut var Head of Corporate Compliance, Lars Kolbjørnsen, i Norsk Hydro (bildet). Han tok for seg effektene av sanksjoner mot personer eller foretak, og hvordan disse også kan ramme tredjeparter.

– Vi lever i en stadig mer uforutsigbar verden, der det er politikk som gjelder, og sanksjoner er et av verktøyene i verktøykassen, sa Kolbjørnsen.

For å utbrodere om dette, trakk han fram et helt ferskt eksempel: USAs sanksjoner mot den russiske aluminiumsgiganten Rusal.

Selv om målet med disse sanksjonene var å ramme det russiske selskapet, har de også stor påvirkning på andre aktører i aluminiumsbransjen – som Norsk Hydro – og kan gi store ringvirkninger i hele verdensøkonomien.

– Sanksjoner har stor påvirkning på dem de berører, og hvem som blir berørt er ikke alltid like forutsigbart. Det å se alle følgene ved implementering av sanksjoner kan være svært krevende, konkluderte han.

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

– Ingen er immune mot sanksjoner

Kolbjørnsen delte åpent med et engasjert publikum om hvordan Norsk Hydro ikke var forberedt på at USA plutselig innførte sanksjoner mot Rusal, og hvordan selskapet responderte på nyheten.

Her vektla han viktigheten av å ha et godt system, og interne retningslinjer, for compliance og due dilligence på plass.

Kolbjørnsen-Svenne

– Uten et godt system i bunnen tror jeg det hadde blitt mye armer og bein når denne situasjonen inntraff. Det ville trolig blitt tatt inkonsekvente beslutninger, noe som ville vært driftsmessig utfordrende. I tillegg er det informasjonsbehov hos styret og toppledelsen i slike situasjoner, og da kan ikke informasjonen ligge spredd rundt, forklarte han.

Han understreket også at ingen er immune mot å bli berørt av sanksjoner, uavhengig av selskapets størrelse.

– Samme hvor liten en virksomhet er må ledelsen være klar over risikoen og ha kontroll over egne forbindelser. Også små aktører har mange kontaktflater, og det er ledelsens ansvar å sikre at alle ansatte er oppmerksomme på risikoen det medfører.

Les også: Big data: Slik går du fra dumme data til smarte beslutninger 

Elisabeth-Roscher

Wikborg Rein: – Compliance-arbeidet i Norge er fragmentert, men i utvikling

Etter en kort pause, som ble noe lengre enn planlagt grunnet livlige diskusjoner blant deltakerne, var det tid for et nytt foredrag – denne gang om hvilke krav og forventninger som stilles til et helhetlig og effektivt compliance-program.

Leder for compliance- og krisehåndteringsteamet, Elisabeth Roscher (bildet), og leder for teknologi og IT-rett, Line Coll, i Wikborg Rein ga salen en rask repetisjon om hva etterlevelse av forskjellige regelverk innebærer, før de beveget seg videre til holdningsendringen vi har sett i norsk næringsliv den siste tiden.

– Vi ser blant annet at hvitvasking – og etterlevelse av hvitvaskingsloven, nå er på agendaen til mange store foretak, også utenfor bank- og finansbransjen, påpekte Coll.

Hun beskrev compliance-arbeidet i Norge de siste 15 årene som fragmentert, men i stadig utvikling, og trakk frem personvernloven – et regelverk alle må forholde seg til – som et eksempel:

– Den norske personvernloven kom allerede i 2000, og er langt på vei lik regelverket i GDPR. Likevel er det først nå i 2018 at dette er på agendaen til styre og ledelse i norske selskaper, noe som trolig skyldes det høye bøtenivået, poengterte Coll.

– Tidligere har omdømmerisikoen vært størst, men med det nye bøtenivået på opptil 4 prosent av bruttoomsetningen, kan bøtene utgjøre enorme summer.

Les også: Ny hvitvaskingslov er nå vedtatt 

– Man får ikke dette til om det ikke kommer fra toppen

Roscher og Coll la stor vekt på at det er styret og ledelsen i selskapene som har det overordnede ansvaret for å etablere grunnleggende kjerneverdier i henhold til compliance, og å ta overordnede beslutninger om blant annet retning, ambisjonsnivå og intern struktur.

– Det handler om å skape den rette kulturen. Alt compliance-arbeid handler om å påvirke selskapets retning og hver enkelt ansatts atferd. Det får man ikke til om det ikke kommer fra toppen, konstaterte Roscher.

Krainski-Coll-Roscher

«Code of Ethics»

Effektivt compliance-arbeid krever et system som er skreddersydd og robust, men også skalerbart.

– Dette starter med selskapets «Code of Ethics». Det at ledelsen går ut og sier hva selskapet står for sender et tydelig signal. Alle ansatte må være oppmerksomme på, og ha eierskap til de etiske retningslinjene, understreket Roscher.

Natalie-Kraisnki

– Onboarding er kun begynnelsen av en mye viktigere prosess

Workshopens siste foredragsholder var Product Manager Compliance Offering, Natalie Kraisnki (bildet), i Bisnode Austria – som tok for seg emnet tredjeparts risikohåndtering.

– Compliance er en risikotilnærming, og derfor er det utrolig viktig å vite hvem du gjør forretninger med. Du må vurdere hele forsyningskjeden, og vite hvem som er med i den, konstaterte Krainski.

Med fokus på anti-korrupsjonsarbeid, påpekte hun at begrepet «tredjeparts due dilligence» som oftest brukes for å beskrive prosessen med onboarding av en ny tredjepartsformidler.

– Men i praksis vet vi alle at onboardingen kun er begynnelsen på en mye viktigere prosess, nemlig tredjeparts risikohåndtering.

Krainski avsluttet sitt foredrag med å fortelle om Bisnodes arbeid for å utvikle systemer som underbygger compliance-arbeidet, blant annet ved å gi tilgang til D-U-N-S-nummere – som kan identifisere selskaper verden over.

Roscher-og-Coll

– Har kun fått positive tilbakemeldinger

Da Krainski takket for seg, fortsatte diskusjonen mellom deltakerne og foredragsholderne, og godt på overtid måtte The Thief-personalet høflig be de fremmøtte om å finne veien ut – slik at de kunne gjøre klar til neste seminar.

– Jeg er veldig fornøyd med årets Global Workshop. Det virket som om det var en suksess både for oss arrangører, for deltakere og for foredragsholderne. Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger, både umiddelbart under og etter arrangementet, og i ettertid, oppsummerer Marianne Birkelund.

Hun håper gjestene føler at de kommer smartere ut av workshopen enn da de kom inn, og at Bisnode har bidratt til å heve kunnskapsnivået rundt de aktuelle temaene.

– Jeg ønsker at gjestene våre skal se på Bisnode ikke bare som en leverandør av data, analyser og lokale og globale løsninger, men også som en profesjonell samtalepartner og rådgiver som kan hjelpe dem med å utvide eget nettverk, og styrke kompetansen. Det tror jeg denne workshopen har bidratt til, avslutter hun.

richard-atleen-bisnode

Mer informasjon?

Vil du vite mer om Bisnode sine Compliance-løsninger og hvordan ditt selskap kan bli compliant?

Vennligst kontakt Richard Atleen i Bisnode. E-post: richard.atleen@bisnode.com Mobil: 91 10 16 79.

 

 

Motta våre nyeste blogginnlegg!