<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
bg_photo_blurry.jpg

Frokostseminar: Ny hvitvaskingslov i 2018 – vet du nok til å møte de nye kravene?

Av Bård Lerberg 2. februar 2018

nyyyyy-tyopp-til-blog.jpg

Vi venter på at Stortinget skal vedta det nye lovforslaget som trolig vil skje i 2018. Alle selskaper som er underlagt loven vil få strengere krav til å identifisere kunder, leverandører og partnere.

I tillegg vil det komme ytterligere, skjerpede krav til kontinuerlig screening av nye kunder.

NB: SEMINARET ER NÅ FULLTEGNET.

Ernst & Young, Eika, DNB, Finanstilsynet og Bisnode 

Bisnode inviterer deg til frokostseminar – der vi sammen med DNB, Ernst & Young, Eika og Finanstilsynet vil belyse utfordringene og kravene i den nye loven. 

Hovedtemaer på seminaret:

1. Hvitvaskingsloven – hvordan lykkes med praktisk gjennomføring
2. Hvitvasking i «hverdagen»
3. Hvitvaskingsarbeidet i norske finansforetak
4. Hvitvaskingsarbeidet inn i business
5. Praktisk tilnærming til lovens krav og databehandling 

Meld deg på seminaret!

Seminarprogram:

Original-til-blogg-og-linkedin-ORG-040218.jpg

1. Velkommen

Steinar Paulsen, Product director, Bisnode.

2. Hvitvaskingsloven – hvordan lykkes med praktisk gjennomføring?

Lillian Kvitberg Angell, Leder for Antihvitvaskavdelingen, Eika-Gruppen.

Hun vil gå gjennom hvordan en Eika-bank har lykkes med å implementere lovkrav og risikovurdering i sin virksomhet.

3. Hvitvasking i «hverdagen»

Linn Kustås, Manager, og Andreas Vogt, Consultant, Ernst & Young.

De vil fortelle om trusselbildet, regulatoriske rammer for hvitvasking og terrorfinansiering, samt dele sine erfaringer med fokus på risikovurdering, kundekontroll og «røde flagg».

4. Hvitvaskingsarbeidet inn i business

Roar Østby, Hvitvaskingsansvarlig i DNB-konsernet.

Det er utfordringer knyttet til å implementere regelverket. Hvitvaskingsloven må få en bred aksept og en tydelig tilstedeværelse i organisasjonen. Den nye loven må også få eierskap på riktig nivå, og bli en del av håndverket hos de rapporteringspliktige.

5. Hvitvaskingsarbeidet i norske finansforetak

Irene Støback Johansen, Tilsynsrådgiver, og Ole-Jørgen Karlsen, Seksjonssjef, Finanstilsynet.

De vil gjennomgå sentrale krav til foretakenes bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering – og vil vise eksempler og funn fra tilsynet med norske banker.

6. Praktisk tilnærming til lovens krav og databehandling

Richard Atleen, Leder for spesialistavdelingen, Bisnode.

Utvalget for ny hvitvaskingslov leverte sin utredning i desember 2016, med høringsfrist 1.4.2017. Bisnode har fulgt utviklingen fra ikraftredelsen av dagens hvitvaskingslov i april 2009 og har levert løsninger tilpasset lovens krav til sine kunder i Norge og globalt.

Tid og sted

Dato: Onsdag 7. mars 2018. Konferansested: Bjørvika Konferansesenter AS, Dronning Eufemias gate 6, Oslo. Frokost fra kl. 08:00. Første foredrag kl. 08:30. Pause kl. 09:45. Avslutning kl. 11:45. Pris: Gratis.

Meld deg på seminaret i dag og bli oppdatert om den nye Hvitvaskingsloven. Det er begrenset med plasser.

Meld deg på seminaret!

 

 

Temaer: Seminar


Kommentarer       

Kredittsjekk, analyse og kundeinnsikt med smarte data.

Bisnode er et data- og analyseselskap med 2.400 ansatte i 18 land. Vi hjelper deg med å redusere risiko, finne nye kunder og øke lønnsomheten i din bedrift.

Les mer om hva vi kan gjøre for deg

Motta våre nyeste blogginnlegg!

temp-cta

Siste innlegg