<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Treg betaling koster Norge titusenvis av arbeidsplasser

Sen betaling er del av en bevisst strategi fra norske bedriftskunder - det koster samfunnet dyrt. 7 av 10 norske bedrifter (74%) svarer at sen betaling er del av en bevisst strategi fra kundene, noe som er høyere enn det europeiske gjennomsnittet (60%). Kilde: Nettavisen/Intrum Justitia

 

Reidun Korsnes, adm. dir. i Intrum Justitia. Reidun Korsnes, adm. dir. i Intrum Justitia.

I Norge svarer hele 36 prosent av de spurte at de opplever likviditetsbrist på grunn av sene og uteblitte betalinger fra kundene, og 17 prosent svarer at de tror risikoen for ikke å få betalt fra sine kunder vil øke de neste 12 månedene.

Det fremgår av European Payment Report 2015, en undersøkelse som Intrum Justitia har gjennomført blant 9.000 bedrifter i 29 europeiske land.

Raske betalinger gir flere jobber

- Bedriftene er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Når utestående fakturaer ikke betales, eller betales sent, skaper dette så mye usikkerhet at mange ikke tør ansette nye medarbeidere, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia til Nettavisen.

Hun forteller at små og mellomstore bedrifter er mest utsatt, siden de sjelden har kapitalreserver å tære på. Av resultatene i EPR-2015, kan det virke som enkelte bedrifter har satt i system å drøye betalingene til etter forfall, sier hun.

Undersøkelsen viser at sene og uteblitte betalinger fra kunder påvirker evnen til nyansettelser og investeringer. 7 prosent av norske bedrifter i undersøklesen mener raskere betaling fra kundene vil gjøre det mulig å ansette en eller flere personer.
- Det betyr at av Norges cirka 547.000 bedrifter ville 38.000 kunnet ansette minst én person til, opplyser Korsnes.

Offentlig sektor er tregest

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig betalingstid for forretningskunder i Norge er på 27 dager. Til sammenligning betaler de norske forbrukerne regningene sine etter 21 dager. Dårligst ut kommer offentlig sektor, som i snitt betaler regningene etter 32 dager.

- Betalingstiden har sammenheng med betalingsfristen. Generelt har forbrukerne de korteste fristene, i gjennomsnitt 18 dager, mens bedrifter og offentlig sektor i snitt har en frist på henholdsvis 21 og 25 dager for å betale fakturaene sine, sier Intrum-lederen.

Krever lange kredittider

Halvparten av norske bedrifter opplyser at de har blitt bedt om å godta lengre betalingsbetingelser enn de føler seg komfortable med. Det er særlig de store selskapene som forlanger å få kredittider langt ut over det som er gjeldende praksis. Likviditetsmessig rammerdette de små og mellomstore bedriftene hardest, selskapene som står for mesteparten av norsk vekst. Dette fører også mange bedrifter inn i en ond sirkel, der det å ikke få betalt i tide resulterer i at en selv blir en sen betaler.

Kilde: Nettavisen / Intrum Justitia

 Dette er Bisnode

Bisnode er Europas ledende leverandør av kreditt- og forretningsinformasjon. I Norge er vi 250 personer som hjelper foretak med å øke lønnsomheten.

Kari-Mette-Almskog Bisnode Trenger du hjelp til å øke lønnsomheten i din bedrift? Vennligst kontakt Kari Mette Almskog i Bisnode.

Dette er noe av det Bisnode kan hjelpe deg med:

Salg: Bruk tiden på betalingsdyktige kunder. Vi finner dem for deg.
Lønnsomhet: Finn nye, lønnsomme kunder.
Unngå tap: Kredittsjekk kundene.
Kunder: Lær å kjenne dine kunder bedre. Økt kundekunnskap er økt salg.
Sjekk leverandørene: Er de pålitelige?
Nye leverandører: Vi finner de solide.
Konkurrentanalyse: Sjekk hvordan dine konkurrenter gjør det.
Verifisering: Vi kan identifisere og bekrefte identiteten til alle dine kunder.
Rating: Hvem er i ferd med å gå konkurs?
Kontaktdata: Har du korrekte, oppdaterte data på kundene dine?

Motta våre nyeste blogginnlegg!